Sign In
Overzicht XtraMath
Over de rekenoefeningen
Over de voortgangsrapporten
Aan de slag - voor ouders
Aan de slag - voor leraren
XtraMath in de klas

Er is iets misgegaan bij het laden van deze video.

MEER VIDEO'S:
Overzicht XtraMath
Aan de slag - voor ouders
Over de rekenoefeningen
Aan de slag - voor leraren
Over de voortgangsrapporten
XtraMath in de klas
Koop de XtraMath-app!
Helaas! De pagina is niet gevonden.
Onze excuses. We kunnen de pagina die u zoekt niet vinden. Als een van onze links niet werkt, laat het ons dan per e-mail weten. Ook kunt u naar onze homepage gaan en kijken of u daar vindt wat u zoekt.
Sign In

Inschrijven

Voer een inschrijfcode in

Leraren geven folders met inschrijfcodes mee naar huis. Iedere leerling krijgt een eigen code. U wordt verzocht een code niet opnieuw te gebruiken.

Als uw kind geen gebruikmaakt van XtraMath op school,registreeru dan voor een ouderaccount.

Ik geef toestemming dat XtraMath de gegevens van mijn kind en mij gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van XtraMath. XtraMath respecteert uw privacy en verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Deelverzoek bevestigen

Sign In
Donate-image

XtraMath heeft uw hulp nodig

XtraMath® is een 501(c)(3) non-profit die zich toelegt op rekenonderwijs voor iedereen. Als u ons wilt steunen, overweeg dan om een donatie via PayPal te geven. Uw donatie maakt het mogelijk om deze website te runnen, XtraMath beschikbaar te maken voor meer leerlingen die het nodig hebben, en het programma te verbeteren.

Dank u wel!

Sign In

Veelgestelde vragen

U gebruikt dit gedeelte als volgt:

Klik op een categorie in de onderstaande index, dan wordt u meteen naar vragen over dat onderwerp geleid. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Schakel hiermee tussen gedetailleerde instructies voor onze website en onze mobiele app.
Schakel hiermee tussen gedetailleerde instructies voor onze website en onze mobiele app.

Inhoud


^ OMHOOG NAAR INHOUD ^

Wat is het doel van XtraMath?


XtraMath® helpt kinderen de uitkomsten van rekensommen te onthouden in plaats van ze te berekenen. Als kinderen snel eenvoudige sommen kunnen oplossen, is het voor hen gemakkelijker om complexere berekeningen te maken.

XtraMath geeft kinderen getimede oefeningen om hen aan te moedigen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. We herhalen de sommen, met intervallen, zodat kinderen de uitkomsten leren onthouden. We hebben de tijdlimiet van drie seconden zorgvuldig gekozen. Deze is lang genoeg om de informatie op te roepen en te typen, maar niet zo lang dat het kind de uitkomst kan berekenen.

Het is de bedoeling dat kinderen de basisvaardigheden al beheersen en sommen snel kunnen oplossen voordat ze aan een onderdeel van XtraMath beginnen.


In XtraMath worden bepaalde termen gebruikt. In deze woordenlijst worden de termen uitgelegd:

 • Activiteit: een toets of oefening die ongeveer twee minuten duurt. Elke sessie bestaat uit drie of meer activiteiten.
 • Toewijzing: het programma dat is toegewezen aan een leerling.
 • Beheersing: de voortgang die een leerling maakt in een onderdeel van Xtramath. Informatie over de beheersingsscore en beheersingstabel.
 • Onderdeel: een bewerking zoals optellen of vermenigvuldigen.
 • Oefening: een soort activiteit. Deze activiteiten heten 'Race tegen de leraar'. De oefenactiviteiten maken gebruik van de techniek 'herhaling met intervallen', waardoor kinderen elke keer een paar sommen oefenen en ze met steeds langere intervallen herhalen. Zo leren ze de uitkomsten te onthouden. De resultaten van oefenactiviteiten hebben geen invloed op de beheersingsscore van de leerling.
 • Sommenset: de set sommen die een leerling oefent in een onderdeel. Voor optellen en vermenigvuldigen zijn dit meestal combinaties van één cijfer, bijvoorbeeld 2 + 2 of 9 x 9. Voor aftrekken en delen zijn de sommen de omgekeerde versies van respectievelijk optellen en vermenigvuldigen, bijvoorbeeld 4 - 2 of 81 : 9. In alternatieve programma's kan de sommenset van een onderdeel worden verminderd of uitgebreid. Raadpleeg XtraMath-programma's voor meer informatie.
 • Programma: een aantal onderdelen dat wordt toegewezen aan een leerling. Een programma geeft ook een tijdlimiet en een sommenset voor de onderdelen aan. Meer informatie over XtraMath-programma's.
 • Toets: een activiteit om te meten hoe goed een leerling een onderdeel beheerst. Er zijn twee soorten toetsen: evaluatietoetsen en voortgangstoetsen. De aanvankelijke beheersingsscore van een kind wordt bepaald door meerdere evaluatietoetsen, die worden gehouden aan het begin van een onderdeel. Daarna doet het kind een voortgangstoets. Dat is de eerste activiteit van de eerste sessie van de dag.
 • Sessie: een korte serie activiteiten die maximaal tien minuten duurt. Een sessie begint als een student zich aanmeldt en is afgelopen als de leerling alle activiteiten heeft afgemaakt en zich heeft afgemeld.
 • Tijdlimiet: leerlingen moeten een som binnen drie seconden goed beantwoorden, anders wordt deze niet beschouwd als 'onthouden'. Juiste antwoorden binnen de tijdlimiet worden beloond met een smiley. Juiste antwoorden buiten de tijdlimiet worden beloond met een groen vinkje. In alternatieve programma's kan de tijdlimiet worden verlengd tot zes seconden of verkort tot twee of anderhalve seconden.
 • Time-out: de tien seconden waarbinnen het kind het antwoord op een som moet invoeren. Na de time-out wordt het antwoord getoond met een zandloper-pictogram. Het kind moet het antwoord invoeren om door te kunnen gaan naar de volgende som.
^ OMHOOG NAAR INHOUD ^

Registreren, aanmelden en inschrijven


Wat is het verschil tussen een ouderaccount en een leraaraccount?

Zowel ouder- als leraaraccounts hebben toegang tot dezelfde resultaten van een kind, maar de accounts zijn op verschillende manieren georganiseerd:

Leraaraccounts organiseren leerlingen in klassen met einddatums, waardoor het makkelijker is om de voortgang van veel leerlingen in een bepaald schooljaar bij te houden. Leraren ontvangen een wekelijks rapport met een overzicht van de klas-activiteit.

In ouderaccounts wordt de voortgang van een of een paar kinderen bijgehouden. Ouders ontvangen wekelijks een rapport met een afzonderlijk rapport voor ieder kind.

Leraren die XtraMath zowel op school als thuis met hun eigen kinderen willen gebruiken, moeten beide opties selecteren wanneer ze zich registreren: op die manier maken ze een ouder-/leraaraccount. Deze accounts hebben een speciaal Mijn kinderen-gedeelte, waardoor eigen kinderen worden gescheiden van klassen op school. U kunt een bestaand ouder- of leraaraccount omzetten naar een tweeledig ouder-/leraaraccount. Daarvoor zoekt u het vakje onderaan de pagina Accounts wanneer u uw accountinstellingen wijzigt.

Welk soort account heb ik nodig als ik mijn kind thuisonderwijs geef?

Als u uw kinderen zelf onderwijs geeft, raden we een ouderaccount aan. Zie hierboven het verschil tussen ouder- en leraaraccounts.

Waarom moeten kinderen zich aanmelden met het e-mailadres van een ouder of leraar?

Kinderen van alle leeftijden maken gebruik van XtraMath. Heel jonge kinderen hebben meestal geen eigen e-mailadres. Omdat elk XtraMath-leerlingaccount is gekoppeld aan een ouder- of leraaraccount, moeten kinderen zich aanmelden met het e-mailadres van een gekoppeld ouder- of leraaraccount, samen met hun naam en pincode. We raden aan zo nodig het vakje 'Herinner me' aan te vinken op de aanmeldpagina van het kind, zodat dit maar één keer het e-mailadres hoeft in te voeren.

Als een kind zich heeft aangemeld met Google, moet het zich ofwel blijven aanmelden met Google ofwel het e-mailadres van de ouder of leraar gebruiken, zoals eerder beschreven.

Een van mijn kinderen gebruikt XtraMath op school. Kunnen mijn andere kinderen het ook gebruiken?
Ja. Meld u aan bij uw ouderaccount voor XtraMath. Klik op het tabblad Kind toevoegen. Dit vindt rechts van de naam van het eerste aangemelde kind, bovenaan de pagina, net onder het logo.
Ja. Meld u aan bij uw ouderaccount voor XtraMath. Tik linksboven op Mijn kinderen. Open in het rapport Mijn kinderen rechtsboven het menu Kinderen bewerken en selecteer Kind toevoegen.

Uw kind krijgt een programma toegewezen op basis van het leerjaar, maar u kunt het programma wijzigen als u dat wilt.

Mijn kind maakte vorig schooljaar gebruik van XtraMath. Hoe meld ik hem of haar voor het nieuwe schooljaar aan?

Zolang uw kind is gekoppeld aan uw ouderaccount, kan het onbeperkt gebruikmaken van XtraMath, zelfs als het schooljaar voorbij is of als uw kind van school verandert. Uw kind kan zich aanmelden met uw e-mailadres en u kunt de juiste onderdelen toewijzen.

Als de nieuwe klas van uw kind XtraMath gebruikt, stuurt de leraar een ouderfolder mee naar huis. Als u de instructies in de folder volgt, wordt het bestaande account van uw kind gekoppeld aan de nieuwe klas. Uw kind krijgt een nieuwe pincode en de leraar wijst mogelijk nieuwe onderdelen toe. Eerdere activiteit en de voortgang van uw kind blijft echter behouden.

Mijn kind gebruikt XtraMath via het account van de andere ouder. Kan ik ook de rapporten van mijn kind bekijken?

Het account van een kind kan worden gekoppeld aan meerdere ouderaccounts.

Als u een XtraMath-folder van school heeft: Volg de instructies in de folder en gebruik de inschrijfcode van uw kind. Als er geen inschrijfcode in de folder staat, voegt u uw kind toe met behulp van zijn of haar aanmeldgegevens, zoals hieronder wordt uitgelegd.

In andere gevallen: Meld u aan voor een ouderaccount. Selecteer op de pagina Kind toevoegen Dit kind heeft al een XtraMath-account. Voer de XtraMath-aanmeldgegevens van uw kind in. Dit omvat het e-mailadres van de andere ouder (of het e-mailadres van een leraar als het kind XtraMath op school gebruikt), de voornaam van het kind (precies gespeld zoals in XtraMath) en zijn of haar pincode.

Als u een leraar bent, leest u de gerelateerde vraag over kinderen die hun tijd verdelen tussen twee huizen.

Ik ben de pincode van mijn kind kwijt.

Meld u aan bij uw ouderaccount. De pincode staat bovenaan in het leerlingrapport. U kunt ook naar de aanmeldpagina voor leerlingen gaan en klikken op Pincode vergeten? U ontvangt een e-mail met de pincodes van alle kinderen in uw account.

Het Google-account van mijn kind is gekoppeld aan het verkeerde XtraMath-acount.

Als een kind zich aanmeldt met Google en in het verkeerde XtraMath-account komt, kunt u de koppeling als volgt corrigeren:

Op de aanmeldpagina van de leerling meldt de leerling zich aan bij zijn of haar account via de Google-knop. Klik op de naam van de leerling rechtsboven in het scherm met de activiteit van de leerling. Er verschijnt een klein pop-upvenster met accountgegevens. Klik op de link Loskoppelen naast 'Google'. Sluit de sessie af door op het XtraMath-logo te klikken.
Deze optie is binnenkort beschikbaar in onze app. Gebruik tot die tijd de webversie van XtraMath voor deze taak.

De volgende keer als het kind zich aanmeldt met Google, wordt naar de aanmeldgegevens voor XtraMath gevraagd, zodat het kind het Google-account kan koppelen aan het juiste XtraMath-account.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres of andere accountinstellingen?
Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount. Klik bovenaan de pagina op Account. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik onderaan de pagina op Indienen.
Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount en open het menu linksboven. Tik op uw naam onderaan het menu om uw huidige accountgegevens te zien. Breng de gewenste wijzigingen aan en tik rechtsboven op Indienen.
Wat betekenen de pictogrammen op de aanmeldpagina?

Zie de uitleg over de pictogrammen in het gedeelte over rapporten.

Ik heb een leerling als 'bezig' of 'afwezig' gemarkeerd. Hoe maak ik dat ongedaan?

De knoppen Bezig en Afwezig op de aanmeldpagina van de klas zijn schakelknoppen. Selecteer de leerling op deze pagina en klik opnieuw op de knop Bezig of Afwezig.

Hoe verwijder ik ongewenste klassen van de aanmeldpagina van de klas?
Klik op de aanmeldpagina van de klas op het potloodpictogram boven de klasnamen. Als het goed is, ziet u nu een lijst van alle leraren die toestemming hebben gegeven om hun klas te tonen op de computer. Klik op de knop aan de rechterkant van de naam van een leraar en klik daarna op Indienen om de klassen van die leraar te verwijderen.
Tik op de aanmeldpagina van de klas rechtsboven op Bewerken. Als het goed is, ziet u nu een lijst van alle leraren die toestemming hebben gegeven om hun klas te tonen op het apparaat. Tik op de knop aan de rechterkant van de naam van een leraar en tik daarna op Klaar om de klassen van die leraar te verwijderen.

U met mogelijk uw-mailadres en wachtwoord invoeren om de verwijdering te bevestigen. Hierdoor wordt voorkomen dat leerlingen klassen verwijderen.

^ OMHOOG NAAR INHOUD ^

Over de rekenactiviteiten


Welke onderdelen gaat mijn kind/leerling oefenen in XtraMath?

Als een ouder of leraar een kind toevoegt aan XtraMath, geeft deze ook het leerjaar van het kind aan. Dat bepaalt welke rekenonderdelen het kind gaat oefenen. Zie hieronder:

Leerjaar Leeftijd Onderdelen in standaardprogramma
Groep 1 en 2 4-6 Optellen tot tien
Groep 3 6-7 Optellen en aftrekken tot tien
Groep 4 7-8 Optellen en aftrekken
Groep 5 8-9 Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen
Groep 6 en hoger 9 en ouder Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Een kind begint standaard met optellen en gaat achtereenvolgens verder met aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Hoewel dit meestal de gepaste volgorde is, hoeft deze niet ideaal voor ieder kind te zijn. Een leraar of ouder kan de toegewezen onderdelen wijzigen. Meer informatie over XtraMath-programma's.

Waarom is er een timer in XtraMath? Kan ik die functie uitschakelen?

XtraMath is zo opgezet dat kinderen de overgang kunnen maken van uitkomsten berekenen naar uitkomsten onthouden. Dankzij de timer kan XtraMath het onderscheid maken tussen een onthouden antwoord en een berekend antwoord. De standaardtijdlimiet van drie seconden is zorgvuldig gekozen: deze is lang genoeg om een onthouden antwoord te typen, maar niet zo lang dat een kind het antwoord kan berekenen.

Op verzoek hebben we een functie toegevoegd om de timer te verbergen, hoewel kinderen nog steeds worden geëvalueerd op basis van de antwoordtijd. Als ze de timer niet zien, antwoorden kinderen misschien later, wat tot lagere scores of minder voortgang dan normaal kan leiden. Als u een andere optie dan het verbergen van de timer wilt, kunt u XtraMath gaat te snel voor mijn kind lezen.

Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Instellingen voor leerlingen. Klik in het gedeelte Activiteitsinstellingen op het vakje Timer verbergen en klik daarna op OK.
Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Open rechtsboven het menu Bewerken en tik op Instellingen voor leerlingen. Klik in het gedeelte Activiteitsinstellingen op het vakje Timer verbergen en klik daarna op OK.
Waarom laten jullie antwoorden aan het kind zien? Kan ik die functie uitschakelen?

XtraMath werkt volgens hetzelfde principe als flashkaarten, maar op een hoger niveau. Door een antwoord te laten zien en na een korte interval dezelfde som voor te leggen, bevordert het programma dat kinderen uitkomsten onthouden in plaats van berekenen. Dat is de doelstelling van XtraMath en de reden waarom u deze functie niet kunt uitschakelen.

Waarom laten jullie de beheersingsscore niet aan kinderen zien?

Kinderen reageren verschillend op de beheersingsscore: voor sommige werkt die inspirerend, voor andere ontmoedigend of frustrerend. Om deze reden laten we de beheersingsscore niet aan kinderen zien, net zo min als de kleurenbeoordeling na een sessie. Wel geven we kinderen veel feedback, waaronder antwoord-pictogrammen en de beheersingstabel. Als ouders of leraren zelf beslissen om de beheersingsscores en de voortgangsgrafieken te delen met kinderen, kan dat natuurlijk.

Kunnen kinderen vaker dan één keer per dag XtraMath doen?

We raden aan dat kinderen XtraMath slechts één keer per dag doen, op zo veel mogelijk dagen. Hoewel kinderen zich meerdere keren per dag kunnen aanmelden, vermindert de educatieve waarde als kinderen extra sessies doen en raken ze uiteindelijk minder enthousiast.

Houd er ook rekening mee dat kinderen een voortgangstoets doen aan het begin van de eerste sessie van de dag. Extra sessies zijn alleen om te oefenen en hebben geen invloed op de beheersingsscore.

Wat als een kind weg moet terwijl het met XtraMath bezig is?

Elke dag moet een leerling een paar activiteiten van twee minuten afmaken en het is het best als dat in één sessie gebeurt. Een kind kan beter niet met XtraMath beginnen als het minder dan tien minuten eraan kan besteden. Hoe dan ook, een kind moet minimaal de huidige activiteit afmaken voordat het zich afmeldt. Als het weggaat voordat de vereiste activiteiten zijn afgemaakt, kan het zich later opnieuw aanmelden om de XtraMath-sessie voor de dag af te ronden.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig. Is XtraMath een geschikt programma?

We hebben XtraMath nog niet aangepast voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Sommige leraren in het speciaal onderwijs gebruiken XtraMath met hun leerlingen, maar omdat elke situatie anders is, kunnen we geen advies geven. We verwelkomen suggesties en feedback over hoe we XtraMath kunnen verbeteren voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Bekijk hoe u het moeilijkheidsniveau van het programma verlaagt.

Voor dove kinderen is de American Sign Language-versie van XtraMath beschikbaar. In de video's van de ASL-versie geeft een leraar instructies in gebarentaal.

In XtraMath worden cijfers gedeeld door nul. Is dat niet een ongedefinieerd cijfer?

Je kunt een cijfer niet delen door nul, maar je kunt nul wel delen door een cijfer dat niet nul is. In deelsommen in XtraMath kan nul een teller zijn, 0 ÷ n, maar nooit een noemer, n ÷ 0.

Dit is een voorbeeld van het verschil tussen nul als teller en nul als noemer:

 • Als je 12 koekjes verdeelt onder 4 mensen, zijn er 3 koekjes per persoon, namelijk 12 ÷ 4 = 3.
 • Als je nul koekjes verdeelt onder 4 mensen, zijn er 0 koekjes per persoon: 0 ÷ 4 = 0. Geen fijne situatie, maar wel een gedefinieerde.
 • Twaalf koekjes gedeeld door 0 mensen, 12 ÷ 0, is niet logisch en is ongedefinieerd.
^ OMHOOG NAAR INDEX ^

Rekenactiviteiten aanpassen


Hoe wijzig ik het onderdeel waar mijn kind/leerling aan werkt?

Als uw kind/leerling XtraMath op school doet, overleg dan met de leraar voordat u iets wijzigt.

We raden aan dat kinderen de onderdelen in de logische volgorde oefenen: eerst optellen, dan aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het is ook belangrijk dat kinderen geen uitkomsten proberen te onthouden voordat ze het concept van het onderdeel goed begrijpen. Als leraren en ouders dat in gedachten houden, kunnen ze de onderdelen voor een kind wijzigen.

Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Klik aan de linkerkan van het rapport op Instellingen voor leerlingen en selecteer een nieuw programma voor het kind. Als u het gewenste programma niet in het dropdownmenu ziet, selecteer dan Aangepast programma om meer opties te zien. Leraren kunnen het programma ook voor meerdere leerlingen tegelijkertijd wijzigen. Daarvoor moeten ze naar het klasrapport gaan en klikken op Programma's wijzigen. Selecteer een nieuw programma en selecteer de leerlingen aan wie u dit programma wilt toewijzen. Klik daarna op Wijzigen.
Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Open rechtsboven het menu Bewerken, tik op Instellingen voor leerlingen en selecteer een nieuw programma voor dit kind. Als u het gewenste programma niet in het dropdownmenu ziet, selecteer dan Aangepast programma om meer opties te zien.

Meer informatie over XtraMath-programma's.

XtraMath laat de boodschap 'Je bent klaar' zien als mijn kind zich aanmeldt. Kan het XtraMath blijven doen?

XtraMath geeft aan dat een kind klaar is als het alle onderdelen in het toegewezen programma heeft afgemaakt. Zie Wat is een XtraMath-programma?

Als een kind niet alle onderdelen voor zijn of haar leerjaar heeft afgemaakt, moet het een nieuw programma krijgen dat alle incomplete onderdelen bevat. Zie Welke onderdelen gaat mijn kind/leerling oefenen?

Een kind dat alle onderdelen voor zijn of haar leerjaar heeft afgemaakt, hoeft niet verder te gaan met XtraMath. Sommige leraren willen echter dat hun hele klas XtraMath oefent. Zij kunnen leerlingen die alle onderdelen op het drie-secondenniveau hebben afgemaakt, aangepaste programma's met kortere tijdlimieten of uitgebreidere sommensets toewijzen. Meer informatie over het wijzigen van een programma.

Welk programma moet ik hierna toewijzen?

Overweeg de volgende vragen wanneer u een nieuw programma wilt toewijzen.

Zijn er meer onderdelen (bijv. vermenigvuldigen) die het kind nog niet heeft geoefend? Als dat het geval is, is het meestal het best om een nieuw onderdeel toe te voegen mits het kind een goed conceptueel begrip van het onderdeel heeft. Voorbeeld: Een kind dat 'optellen en aftrekken' heeft afgemaakt, kan beginnen aan 'vermenigvuldigen en delen'.

Is er een grotere sommenset voor onderdelen die het kind onder de knie heeft? Voorbeeld: Een kind dat 'Optellen en aftrekken voor beginners' heeft afgemaakt, kan beginnen aan 'Optellen en aftrekken'.

Meer informatie over XtraMath-programma's en hoe u het onderdeel wijzigt dat is toegewezen aan een kind.

Kan een kind weer van voor af aan beginnen?

Leraren kunnen een programma opnieuw starten. Als het programma van voor af aan begint, worden de beheersingsscores van alle onderdelen in het toegewezen programma opnieuw ingesteld. De voortgang die is vastgelegd in onderdelen wordt niet behouden in het huidige programma.

Een kind dat opnieuw aan een programma begint, doet de evaluatietoets voor het eerste onderdeel ook opnieuw als het zich de volgende keer aanmeldt bij XtraMath. Activiteit die eerder is vastgelegd, wordt niet verwijderd, maar heeft geen invloed meer op het beheersingsniveau van het kind.

Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar een klasrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Programma's wijzigen. Wijzig het linker dropdownmenu van Programma wijzigen naar Opnieuw beginnen met programma. Selecteer de betreffende kinderen en klik daarna op Opnieuw beginnen.
Meld u aan bij XtraMath op de website om deze functie te gebruiken.
Wat is een XtraMath-programma? Wat betekenen de termen 'Uitgebreid' en 'Beginners'?

Het programma dat is toegewezen aan een kind, bepaalt welke onderdelen het kind in XtraMath gaat oefenen. Een programma kan alle vier onderdelen bevatten (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) of zijn gericht op één specifiek onderdeel (bijv. vermenigvuldigen). Kinderen oefenen een onderdeel totdat ze dit beheersen. Pas daarna beginnen ze met het volgende onderdeel.

De sommenset van een onderdeel bestaat standaard uit sommen met één cijfer en de omgekeerde versies ervan, zoals uitgelegd in de woordenlijst. De Beginners-onderdelen voor jongere kinderen bestaan uit optelsommen met cijfers tot tien en de omgekeerde aftreksommen, bijvoorbeeld 3 + 7 en 10 - 1. De Uitgebreid-onderdelen bevatten cijfers tot twaalf omdat sommige scholen en schooldistricten dat vereisen.

Ten slotte, het programma bepaalt de tijdlimiet. Kinderen hebben standaard drie seconden om een goed antwoord in te voeren, anders wordt het niet als 'uitstekend' geteld. In aangepaste programma's kan de tijdlimiet worden verkort tot twee seconden of anderhalve seconde. Deze programma's vormen een extra uitdaging voor kinderen die alle onderdelen al op het drie-secondenniveau hebben afgemaakt. In aangepaste programma's kan de tijdlimiet ook worden verlengd tot zes seconden. Ga voor meer informatie naar XtraMath gaat te snel voor mijn kind.

Het Alleen-evaluatieprogramma bestaat uitsluitend uit evaluatietoetsen. Aan de hand daarvan kunnen leraren vaststellen waar leerlingen aan moeten werken. In dit programma gaan kinderen van de ene evaluatietoets naar de volgende zonder dat ze elk onderdeel hoeven te beheersen.

Is het mogelijk om mijn kind een mengeling van verschillende onderdelen, bijvoorbeeld optellen en aftrekken, te laten doen tijdens dezelfde activiteit?

Het mengen van onderdelen verhoogt de kans op kunstmatige fouten -zoals het verkeerde onderdeel toepassen-, waardoor de vaardigheid in aparte onderdelen niet meer nauwkeurig kan worden beoordeeld. Om die reden mengen wij verschillende onderdelen niet.

Mijn kind heeft moeite met XtraMath.

Wanneer u moet uw kind praat, kunt u het volgende benadrukken:

 • XtraMath neemt maar een paar minuten per dag in beslag, maar in die tijd moet je je goed concentreren. Lees de sommen goed en doe je best om ze op te lossen.
 • Laat je niet gek maken door de timer. Het is belangrijker om een vraag goed te beantwoorden dan om snel te zijn. Maar als je het antwoord weet, moet je het snel typen.
 • Maak je geen zorgen als je af en toe een typfout maakt of het verkeerde antwoord geeft. Je krijgt nog heel veel kansen om de som goed op te lossen.
 • Raad de uitkomst niet. Probeer eerst om je de uitkomst te herinneren. Als dat niet lukt, bereken hem dan.
 • Als je een fout antwoord geeft en je krijgt daarna de uitkomst, herhaal dan zachtjes de som en de uitkomst voordat je die typt, bijvoorbeeld "vijf en zeven is twaalf". Daardoor kun je het antwoord beter onthouden.
 • Geef nooit expres het verkeerde antwoord. Als je dat doet, zakt je score en moet je een paar sessies herhalen om op hetzelfde niveau te komen als waar je was.
 • Het kan lang duren voordat je een onderdeel helemaal onder de knie hebt, dus wees geduldig en zet door.
 • Oefen XtraMath zo regelmatig als je kunt, dan ga je snel vooruit.

Voor extra advies zie XtraMath gaat te snel voor mijn kind.

We hebben geprobeerd om XtraMath een effectief programma voor zo veel mogelijk kinderen te maken. Toch is het mogelijk dat het niet de juiste oplossing voor uw kind is. Als uw kind moeite met XtraMath blijft houden, overleg dan met de leraar van uw kind om alternatieven te vinden.

XtraMath gaat te snel voor mijn kind.

XtraMath is zo opgezet dat we kunnen beoordelen welke basissommen kinderen kunnen onthouden, niet welke ze kunnen berekenen. De tijdlimiet van drie seconden is zorgvuldig gekozen: die is lang genoeg voor een langzame typist om een onthouden antwoord in te voeren, maar kort genoeg om de meeste berekende antwoorden uit te sluiten. Als de interval wordt verlengd, kan deze vaardigheid niet meer goed worden gemeten.

Om zo effectief mogelijk te zijn, past XtraMath het programma aan ieder kind aan, zodat het oefeningen doet die vlakbij de grens van zijn of haar vaardigheden liggen. Dit kan voor sommige kinderen lastig zijn. Als een kind niet binnen drie seconden de uitkomst weet, is dat geen probleem. Het is gewoon een uitdaging die bij het XtraMath-'spel' hoort.

Hieronder vindt u oplossingen voor veelvoorkomende vragen.

 • Langzame typsnelheid: De meeste kinderen hebben na een paar XtraMath-sessies geen moeite meer met typen, maar als dat wel zo is, kunt u het kind typen laten oefenen voordat het met XtraMath begint. Als u een zoekopdracht op internet uitvoert, vindt u veel typspelletjes met cijfers.
 • Fijne motoriek: voor sommige kinderen werkt een touchscreen beter dan een toetsenbord of muis. Een andere optie is dat het kind het antwoord verbaal geeft en dat een ouder of ander kind het typt.

Zie ook onze tips voor kinderen die moeite met Xtramath hebben.

Als een kind zo gefrustreerd raakt dat het niet meer leert, kunt u een aangepast programma met een tijdlimiet van zes seconden proberen. Het kind krijgt dan zes in plaats van drie seconden om te antwoorden en de time-out is twintig in plaats van tien seconden. Omdat een tijdlimiet van zes seconden niet goed de vaardigheid meet, raden we aan deze programma's alleen te gebruiken om het zelfvertrouwen van het kind te vergroten. Een andere mogelijkheid is het verbergen van de timer. Hierdoor wordt de tijdlimiet niet veranderd, maar wordt de timer onzichtbaar tijdens de rekenactiviteiten. Meer informatie over onderdelen wijzigen of de timer verbergen.

Mijn kind wordt afgeleid of raakt geïrriteerd door de afbeeldingen van de leraar tijdens 'Race tegen de leraar'.

Uw kind kan deze afbeeldingen uitzetten tijdens de oefenactiviteit. Gebruik de knop in de benedenhoek van de oefenactiviteit om de afbeeldingen aan of uit te zetten. Deze instelling wordt onthouden wanneer het kind zich de volgende keer aanmeldt, ongeacht op welke computer of apparaat deze werd gebruikt.

U kunt de afbeeldingen ook uitzetten via de activiteitsinstellingen van uw kind:

Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Instellingen voor leerlingen. Klik in het gedeelte Activiteitsinstellingen op het vakje Leraar verbergen en klik daarna op OK.
Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Open rechtsboven het menu Bewerken en tik op Instellingen voor leerlingen. Klik in het gedeelte Activiteitsinstellingen op het vakje Leraar verbergen en klik daarna op OK.
Kan ik het toetsenbord voor een linkshandige leerling anders positioneren?

Ja. Gebruik de knop onder het schermtoetsenbord om de positie te wijzigen van rechts naar links. Deze instelling wordt onthouden wanneer het kind zich de volgende keer aanmeldt, ongeacht op welke computer of apparaat deze werd gebruikt.

^ OMHOOG NAAR INDEX ^

Rapporten voor ouders en leraren


Welke rapporten met prestatiegegevens zijn er beschikbaar?

Als u dit nog niet heeft gedaan, bekijk dan de video Over de voortgangsrapporten op onze homepage.

XtraMath heeft drie soorten rapporten:

 • Een leerlingrapport geeft de voortgang van een individuele leerling over een periode aan.
 • Een klasrapport bevat een samenvatting van de voortgang van een hele klas. Klasrapporten zijn alleen beschikbaar in leraaraccounts.
 • Een dagrapport bevat alle activiteit van een individueel kind op een bepaalde datum.
Als u een rapport wilt bekijken, meldt u zich aan bij uw ouder- of leraaraccount. Klik op een tabblad om het bijbehorende klas- of leerlingrapport te zien. Als u een leraar bent, klikt u in uw account op de naam van de leerling in het klasrapport, dan kunt u een leerlingrapport bekijken. Klik op het klastabblad om terug te gaan naar het klasrapport. U kunt een dagrapport bekijken door te klikken op het activiteitspictogram aan de rechterkant van het klasrapport, of op een datum met een activiteitspictogram in de kalender van het leerlingrapport.
Als u een rapport wilt bekijken, meldt u zich aan bij uw ouder- of leraaraccount. Schakel tussen klasrapporten door het menu linksboven te openen en op een klasnaam te tikken. Schakel naar een leerlingrapport door te tikken op de naam van een leerling. Tik op de klasnaam linksboven om terug te gaan naar het klasrapport (of naar 'Mijn kinderen'). U kunt een dagrapport bekijken door te tikken op het activiteitspictogram aan de rechterkant van het klasrapport, of op een datum met een activiteitspictogram in de kalender van het leerlingrapport.

U ontvangt elke week via e-mail een pdf-kopie van uw rapporten, tenzij u zich hiervoor afmeldt. Dat doet u door uw e-mailvoorkeuren te wijzigen. U kunt ook gegevens van een klas of leerling exporteren als u een aangepast rapport of analyse wilt.

Wat houdt een beheersingsscore in en hoe wordt deze bepaald?

De score staat voor het percentage van een onderdeel dat is afgemaakt. Bijvoorbeeld: een beheersingsscore van 75 betekent dat de leerling ongeveer driekwart van het onderdeel af heeft. U moet de score niet zien als een punt (75 staat niet voor een 7,5). Het is normaal dat kinderen beginnen met een beheersingsscore onder de 30 en dat ze een paar weken over een onderdeel doen.

De score wordt berekend als een gewogen percentage. Makkelijke sommen, zoals +0, +1, ×0, ×1 , tellen minder zwaar mee dan moeilijke sommen. Beheersingsscores zijn uitsluitend gebaseerd op de resultaten van toetsen. De resultaten van oefenactiviteiten hebben geen invloed op de scores. Om een beheersingsscore van 100 te krijgen, moet een kind tijdens de laatste sessies elke som twee van de drie keer goed hebben opgelost binnen de tijdlimiet.

Wat betekenen de pictogrammen?
De statuspictogrammen geven aan wat vandaag de status van het kind op XtraMath is. De pictogrammen zijn te zien op de aanmeldpagina's van het kind en de klas, en links van de namen van de leerlingen in het klasrapport als u online kijkt.
De leerling is met de knop op de aanmeldpagina van de klas gemarkeerd als 'bezig'. Hij of zij wordt later geselecteerd om XtraMath te doen. Klik nog eens op de knop Bezig om deze status te wijzigen.
De leerling is met de knop op de aanmeldpagina van de klas gemarkeerd als 'afwezig'. Hij of zij wordt later niet geselecteerd om XtraMath te doen. Klik nog eens op de knop Afwezig om deze status te wijzigen.
Het kind heeft zich aangemeld, maar heeft de sessie nog niet afgemaakt. Mogelijk is het nu XtraMath-activiteiten aan het doen. Als dat niet zo is, moet het zich opnieuw aanmelden om de sessie af te maken.
Het kind heeft alle toegewezen onderdelen afgemaakt. Het kan doorgaan met XtraMath als het een nieuw programma krijgt toegewezen. Zie Volgens XtraMath is mijn kind/leerling klaar en Hoe wijzig ik een onderdeel?
Het kind heeft XtraMath vandaag afgemaakt. Op de aanmeldpagina zijn alle vinkjes groen om de privacy van het kind te beschermen. In het klasrapport zijn de vinkjes groen, geel of rood, afhankelijk van de prestaties van het kind. Deze kleuren komen overeen met de kleuren van de activiteitspictogrammen. Zie de onderstaande uitleg.
Dagelijkse activiteitspictogrammen geven aan hoe goed het kind op een bepaalde dag of in een bepaalde activiteit heeft gepresteerd. Deze pictogrammen staan in alle prestatierapporten: in de kalender van het leerlingrapport, aan de rechterkant van een klasrapport en naast de koppen van een activiteit in een dagrapport. Als de pictogrammen vaak rood zijn, herinner het kind er dan aan om niet de uitkomsten te raden. Als het kind de uitkomst niet zeker weet, kan het die beter berekenen. Lees meer tips voor kinderen.
Minstens 90% van de vragen in deze sessie of activiteit goed beantwoord.
Tussen 10% en 25% van de vragen fout beantwoord of te weinig vragen beantwoord.
Meer dan 25% van de vragen fout beantwoord of heel weinig vragen beantwoord.
Aangemeld, maar XtraMath-sessie niet afgemaakt Een sessie is pas af als de leerling het bericht 'Je bent klaar' krijgt en zich daarna afmeldt.
Antwoordpictogrammen geven aan hoe een kind een specifieke vraag in een toets of oefenactiviteit heeft beantwoord. Deze pictogrammen dienen als feedback in de activiteiten en staan in het dagrapport.
De vraag is goed beantwoord binnen de tijdlimiet. De tijdlimiet is meestal drie seconden, maar kan korter of langer zijn, afhankelijk van het toegewezen programma.
De vraag is goed beantwoord, maar niet binnen de tijdlimiet.
De vraag is fout beantwoord.
De vraag is niet beantwoord vóór de time-out van tien seconden.
Overige pictogrammen
Het kind heeft nog geen beheersingsscore gekregen. Dat komt omdat het de evaluatietoets nog niet heeft afgemaakt. Er gaan meestal een paar sessies, verspreid over enkele dagen, overheen voordat een kind wordt geplaatst. Te zien in het leerlingrapport.
Deze kolom bevat de huidige beheersingsscore van iedere leerling, evenals het huidige onderdeel en de tijdlimiet. Als er geen score wordt weergegeven, heeft de leerling de evaluatietoets nog niet afgemaakt. Te zien in het klasrapport.
Deze kolom bevat een miniatuurversie van de voortgangsgrafiek voor het huidige onderdeel van ieder kind. Te zien in het klasrapport.
Het huidige onderdeel van het kind: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Een wit pictogram staat voor een sommenset voor Beginners. Een zwart pictogram betekent Uitgebreid. Een grijs onderdeelpictogram houdt in dat het een standaardsommenset is. Te zien in het klasrapport.
Een cijfer op het symbool van het onderdeel geeft aan dat de tijdlimiet korter of langer dan de standaard drie seconden is. Te zien in het klasrapport.
De leerling heeft het programma 'Alleen evaluatie' toegewezen gekregen.
Hoe interpreteer ik de beheersingstabel in het leerlingrapport?

De beheersingstabel geeft met kleuren aan hoe goed een kind momenteel een onderdeel beheerst. Elk vierkantje staat voor een som, bijvoorbeeld 2 x 4, en de kleur van het vierkantje geeft aan hoe goed het kind de uitkomst weet.

Het kind heeft de som onder de knie! De vraag wordt doorgaans goed en snel beantwoord.
Het kind beantwoordt deze vraag doorgaans goed, maar doet er langer over.
Het kind beantwoordt deze vraag doorgaans niet goed.
Het kind heeft deze som nog niet geoefend.
Hoe interpreteer ik de voortgangsgrafiek in het leerlingrapport?

De voortgangsgrafiek geeft aan hoe de beheersingsscore is veranderd over een bepaalde periode. Elke punt in de grafiek staat voor een dag waarop het kind een toets in XtraMath heeft gedaan. De hoogte van het punt geeft de beheersingsscore aan na de toets van die dag. De kleur van de punt laat zien hoe het kind presteerde in de toets. Deze kleuren komen overeen met de activiteitspictogrammen aan de rechterkant van het klasrapport en de gekleurde datums in de kalender van het leerlingrapport. U vindt uitleg over de kleuren in onze pictogrammenhandleiding.

De klasrapporten bevatten een miniatuurversie van dezelfde grafiek, ook wel een 'sparkline' genoemd, voor het huidige onderdeel van ieder kind.

De score van mijn kind/leerling blijft in de 90 hangen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het kind het onderdeel afmaakt?

Bekijk de kalender in het leerlingrapport.

Als er veel gele of rode vormen in staan: Het kind gaat niet vooruit omdat het te vaak fouten maakt. Een geel vierkantje betekent dat het kind meer dan 10% van de vragen fout beantwoordt. Een rode achthoek betekent dat meer dan 25% fout is. Herinner het kind eraan om de antwoorden snel te typen, maar niet zo snel dat het fouten maakt, en om het antwoord niet te raden of expres foute antwoorden te typen.

Als de vormen voornamelijk groen zijn: Het kind beantwoordt de meeste vragen waarschijnlijk goed, maar beantwoordt sommige niet binnen de tijdlimiet. U kunt kijken of dit klopt door naar de beheersingstabel onder in het leerlingrapport te gaan: gele vierkantjes betekenen dat de vragen goed zijn beantwoord, maar dat het kind ze nog niet helemaal beheerst. Het is een kwestie van geduld en blijven oefenen totdat de vierkantjes allemaal groen zijn.

Als een kind zo gefrustreerd is dat XtraMath geen resultaat oplevert, kunt u het programma wijzigen of tijdelijk ophouden met XtraMath.

De beheersingsscore van mijn leerling is gedaald. Hoe kan dat?

Kinderen mogen af en toe een fout maken op XtraMath, maar als het er te veel zijn, kan hun score dalen. Een gedaalde beheersingsscore kan binnen een paar XtraMath-sessies weer omhoog gaan als het kind zich concentreert.

Meer informatie over hoe de beheersingsscore wordt berekend. Zie ook onze tips en suggesties voor gefrustreerde kinderen.

Hoe exporteer ik leerlinggegevens voor analyse?

XtraMath kan gegevens van leerlingen exporteren in een csv-bestand, dat kan worden geïmporteerd in Excel of in Google Sheets.

Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount. Ga naar een leerlingrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Gegevens exporteren. Selecteer Alle leerlingen opnemen als u alle leerlingen in deze klas (of al uw eigen kinderen) in hetzelfde bestand wilt opnemen. Klik op Exporteren om het csv-bestand te downloaden. Leraren kunnen klasgegevens exporteren. Die zijn beschikbaar via de link Klasgegevens exporteren in het klasrapport.
Meld u aan bij XtraMath op de website om deze functie te gebruiken.
^ OMHOOG NAAR INHOUD ^

Beheer van klas


Het nieuwe schooljaar is begonnen. Hoe zet ik bestaande leerlingaccounts over naar mijn nieuwe klas?

U hoeft geen leerlingaccounts over te zetten. We hebben XtraMath zo makkelijk mogelijk gemaakt voor leraren, zodat u geen accountgegevens van uw leerlingen hoeft te verzamelen en in te voeren.

Wanneer u een nieuwe klas maakt, kunt u alle leerlingen als nieuw invoeren en folders voor de ouders meegeven. Als ouders de instructies in de folder volgen, worden de vorige accounts van hun kinderen samengevoegd met uw klas. U en ouders van uw leerlingen kunnen de voortgang van het kind in XtraMath zien, ongeacht of ze thuis of op school oefenen.

De enige uitzondering is als uw hele klas dezelfde klas is als vorig jaar. In dat geval kunt u eenvoudig de einddatum van de klas met een jaar verlengen.

Hoe stel ik XtraMath in een computerklas in?

Als u wilt zien hoe leerlingen om de beurt XtraMath doen in een klas, kunt u de volgende video's bekijken: XtraMath in de klas en Klas instellen.

Als veel klassen dezelfde computers of tablets gebruiken, kan iedere leraar het best zijn of haar klas(sen) delen met de beheerder van de computerklas. Dan hoeft alleen de beheerder de aanmelding van de klas in te stellen.

U autoriseert gedeelde computers en tablets als volgt voor aanmelding van een klas:

Ga naar de aanmeldpagina van de klas. Als de computer de klassen van andere leraren al herinnert, klikt u op Iemand anders aan het eind van de lijst. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als u meerdere computers instelt, klikt u op 'Herinner mijn netwerk'. Op de volgende computers klikt u op het pictogram aan de rechterkant van uw naam en daarna op Klaar. Wanneer u de laatste computer autoriseert, klikt u op 'Vergeet mijn netwerk' en daarnas pas op Klaar.
Tik vanaf het Home-scherm rechtsboven op School. Tik op het meest linkse papiertje. Er staat ofwel Instellen ofwel Aanmelden op, afhankelijk of klassen worden herinnerd. Als de klassen van andere leraren worden herinnerd, tikt u rechtsboven op Bewerken en tikt u daarna op Toevoegen aan het eind van de lijst. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als u meerdere apparaten instelt, klikt u op 'Herinner mijn netwerk'. Op de volgende apparaten tikt u op het pictogram aan de rechterkant van uw naam en daarna op Klaar. Wanneer u het laatste apparaat autoriseert, klikt u op 'Vergeet mijn netwerk' en daarna pas op Klaar.

Meer informatie over hoe Herinner mijn netwerk op XtraMath werkt.

Hoe voeg ik nieuwe leerlingen toe aan een bestaande klas?
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het klasrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Leerlingen toevoegen. Als u veel leerlingen tegelijkertijd wilt toevoegen, drukt u op Return of gebruikt u de knop om namen te blijven invoeren. Klik daarna op Klaar.
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het klasrapport. Open rechtsboven het menu Klas bewerken en selecteer Leerlingen toevoegen. Als u veel leerlingen tegelijkertijd wilt toevoegen, drukt u op Return of gebruikt u de knop om namen te blijven invoeren. Klik daarna rechtsboven op Klaar.

Wanneer u een leerling toevoegt, bepaalt het leerjaar dat u opgeeft welke onderdelen worden toegewezen. Als u een andere taal opgeeft, ziet de leerling video's en activiteiten in die taal wanneer hij of zij zich aanmeldt op school. Het maakt niet uit welke taal de rest van de klas ziet (zie Wat doe ik als leerlingen in mijn klas verschillende talen spreken?).

Een leerling in mijn klas verdeelt zijn of haar tijd tussen twee huizen. Hoe zorg ik ervoor dat beide ouders de leerlingrapporten kunnen bekijken?

Print twee kopieën van de ouderfolder voor het kind en geef voor iedere ouder een folder mee. Als beide ouders de instructies in de folder volgen, hebben ze ieder een afzonderlijk account dat is gekoppeld aan hetzelfde leerlingaccount.

Een ouder zonder folder kan een kind toevoegen met de aanmeldgegevens van het kind.

Hoe zet ik een leerling over naar mijn klas?

Let op: zet geen leerlingaccounts van een eerder schooljaar over. Zet alleen leerlingen over die midden in het schooljaar van klas veranderen, of leerlingen die per ongeluk aan de verkeerde klas zijn toegevoegd. Zie de vraag over leerlingen overzetten van een eerder schooljaar.

U kunt een leerling naar uw klas overzetten als u de XtraMath-aanmeldgegevens of de inschrijfcode van het kind heeft. Aanmeldgegevens zijn: het e-mailadres van de vorige leraar (of van de ouder), en de voornaam en pincode van het kind.

Meld u aan bij uw leraaraccount. Ga naar het klasrapport waarin u de leerling wilt overzetten. Klik aan de linkerkant van het rapport op Leerlingen toevoegen. Kies een van de twee opties voor Bestaande leerling en dien de aangevraagde gegevens in.
Meld u aan bij uw leraaraccount. Ga naar het klasrapport waarin u de leerling wilt overzetten. Open rechtsboven het menu Klas bewerken en tik op Leerlingen toevoegen. Kies een van de twee opties voor Bestaande leerling en dien de aangevraagde gegevens in.

Als de leerling is toegevoegd aan de nieuwe klas, kan deze worden verwijderd uit de vorige klas, of in beide klassen blijven. Als u wilt zien welke leraren zijn gekoppeld aan een leerlingaccount, gaat u naar het leerlingrapport en zoekt u onder de kop Leraren.

Hoe zet ik een leerling over naar een andere klas in mijn account?

U kunt een leerling verplaatsen door een leerling over te zetten. Start deze handeling in de gewenste klas en gebruik uw eigen e-mailadres als deel van de aanmeldgegevens voor het kind.

Hoe verwijder ik een leerling uit mijn klas?
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Leerling verwijderen.
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Open rechtsboven het menu Bewerken en selecteer Leerling verwijderen.

Wij verwijderen regelmatig leerlingaccounts die niet meer zijn gekoppeld aan een leraar- of ouderaccount. Als u per ongeluk een leerling heeft verwijderd, neemt u meteen contact met ons op, dan kunnen wij misschien het leerlingaccount herstellen.

Hoe wijzig ik de einddatum van een klas?
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het klasrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Klasgegevens bewerken.
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het klasrapport. Open rechtsboven het menu Klas bewerken en selecteer Klasgegevens bewerken.

Als de einddatum van uw klas al voorbij is en uw klas niet meer in uw leraaraccount is te zien, neem dan contact met ons op. Wij zullen de gearchiveerde klas herstellen.

Hoe kan ik mijn klas delen met een andere leraar?

Als u een klas deelt met een andere leraar, heeft deze onbeperkt toegang. De andere leraar kan leerlingen verwijderen, toegewezen programma's wijzigen, scores opnieuw instellen en de klas delen met meer leraren.

De andere leraar moet een XtraMath-account hebben, anders kunt u de klas niet met hem of haar delen.

Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het klasrapport van de klas die u wilt delen. Klik aan de linkerkant van het rapport op Deze klas delen. Voer het e-mailadres van de leraar in en dien in. Wij sturen de andere leraar een e-mail waarmee hij of zij het delen kan afronden.
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het klasrapport van de klas die u wilt delen. Open rechtsboven het menu Klas bewerken en tik op Deze klas delen. Voer het e-mailadres van de leraar in en dien in. Wij sturen de andere leraar een e-mail waarmee hij of zij het delen kan afronden.

U kunt ook individuele leerlingen delen met een andere leraar.

Hoe kan ik een leerling delen met een andere leraar?

Een andere leraar kan een van uw leerlingen toevoegen aan zijn of haar klas. Zie Hoe zet ik een leerling over? U moet aan de andere leraar uw e-mailadres doorgeven, evenals de naam en pincode waarmee de leerling zich aanmeldt. De leerling blijft in uw klas, tenzij u deze verwijdert.

Als u wilt zien welke leraren toegang tot het account van een leerling hebben, gaat u naar het leerlingrapport. De namen zijn vermeld onder de kop Leraren.

U kunt ook een hele klas delen met een andere leraar.

Mijn klas gebruikt Fever. Hoe stel ik mijn klas in voor XtraMath?

Momenteel kan XtraMath klasroosters niet invullen via externe services zoals Clever, maar we importeren uw klassen graag voor u.

Wanneer de leerlingen XtraMath-accounts hebben, kunt u ervoor zorgen dat ze zich kunnen aanmelden bij XtraMath via hun Clever-portal. Neem contact op met de beheerder van het schooldistrict en vraag of deze een XtraMath-link 'Opgeslagen wachtwoord' wil toevoegen aan de portal van uw school. Clever geeft uitleg hoe beheerders dit kunnen doen. Of aanmeldgegevens nu worden beheerd door gebruikers of door het schooldistrict, gebruik de volgende aanmeldgegevens voor XtraMath in Clever:

 • Gebruikersnaam: naam van de leerling zoals die wordt vermeld in de XtraMath-klas (bijv. Jeroen of Anna S.)
 • Wachtwoord: de pincode van vier cijfers van de leerling
 • Het e-mailadres van de leraar: het e-mailadres van de leraar (in plaats van van de leerling)
Mijn klas gebruikt Google Classroom. Hoe stel ik mijn klas in voor XtraMath?

Momenteel kan XtraMath klasroosters niet invullen via externe services zoals Google Classroom, maar we importeren uw klassen graag voor u.

Als leerlingen apparaten delen of zich zelden aanmelden bij hun Google-account, kunnen ze het best naar de aanmeldpagina van de klas gaan, zodat ze om de beurt XtraMath kunnen doen. U kunt de URL van de aanmeldpagina van uw klas in XtraMath kopiëren en deze posten in Google Classroom.

Als leerlingen Chromebooks gebruiken of op een andere manier meestal zijn aangemeld bij hun Google-account, is het wellicht het handigst als ze zich aanmelden met hun Google-gegevens op de aanmeldpagina van de klas. De eerste keer moeten ze ook hun aanmeldgegevens voor XtraMath opgeven, maar daarna werkt dit automatisch.

Wat doe ik met een klas met leerlingen die verschillende talen spreken?

U kunt de taal voor een activiteit instellen voor een leerling. Wanneer de leerling zich op school aanmeldt via de aanmeldpagina van de klas, ziet deze de XtraMath-sessie in zijn of haar taal, ongeacht welke taal is ingesteld voor de klasgenoten.

U wijzigt de taalinstelling van een activiteit als volgt:

Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Klik aan de linkerkant van het rapport op Instellingen voor leerlingen. Selecteer een taal in het dropdownmenu Taal voor activiteit en klik daarna op OK.
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar het leerlingrapport. Open rechtsboven het menu Bewerken en tik op Instellingen voor leerlingen. Selecteer een taal in het dropdownmenu Taal voor activiteit en tik daarna op OK.

De taalinstelling van een activiteit wordt alleen toegepast op sessies die worden gestart vanaf de aanmeldpagina van de klas.

Hoe importeer ik een groot aantal leerling- of leraaraccounts in XtraMath?

We importeren graag accounts voor u. Neem contact op met irene@xtramath.org voor meer informatie. Geef de naam op van het informatiesysteem waaruit u de leerlinggegevens exporteert.

^ OMHOOG NAAR INHOUD ^

Tablets en telefoons


Wat is het verschil tussen de gratis XtraMath-website en de betaalde XtraMath-app?

We willen niet dat kinderen wiens families geen smartphones kunnen betalen of die naar een school zonder tablets gaan, inferieur onderwijs krijgen. Daarom functioneert ons programma hetzelfde op de website als in de mobiele app.

De app biedt echter een betere gebruikerservaring op een telefoon of tablet. De app kan worden gestart door erop te tikken, er is geen browser-interface die ruimte in beslag neemt, en alle pagina's en activiteiten zijn speciaal opgemaakt voor een kleiner scherm. Wij menen dat u waarde voor uw geld krijgt met de app.

Welke telefoons en tablets worden ondersteund door de XtraMath-app?

Voor onze Apple iOS-app heeft u iOS 8 of hoger nodig. Apparaten met iOS 8 of hoger zijn iPad 2 en hoger, iPhone 4 en hoger, en iPod Touch 5 en hoger.

Voor onze Android-app heeft u Android-versie 4.4 of hoger nodig.

Voor onze Amazon-app heeft u een Fire-apparaat met Fire OS 4 of hoger nodig. Dat houdt in derde-generatietablets (2013) of hoger.

Kan ik de app delen met mijn gezin?

Ja. U kunt de app gebruiken op alle apparaten die zijn gekoppeld aan het app-store-account waarmee de app is gekocht. Maar uw kinderen hebben wellicht hun eigen app-store-accounts of misschien wilt u de app delen met andere gezinsleden. Gelukkig hebben alle app-stores programma's om apps met gezinsleden te delen en zijn wij hierbij aangesloten:

Is er een onderwijskorting voor de apps?

Wij nemen deel aan het Apple Volume Purchase Program, dat een korting geeft op bulk-aankopen. Apple bepaalt de voorwaarden van de korting. Wij hebben daar geen enkele controle over.

Helaas bieden de Google Play Store en de Amazon Appstore geen kortingen voor het onderwijs.

Ik dacht dat XtraMath gratis is. Waarom moet ik betalen voor de app?

De meeste online-onderwijsprogramma's laten reclame zien of rekenen abonnementsgeld. Wij streven ernaar om geen advertenties te laten zien aan kinderen en om XtraMath voor zo veel mogelijk kinderen beschikbaar te maken. Door een klein bedrag voor onze mobiele app te vragen, kunnen we onze website gratis en reclamevrij houden.

Hoe krijg ik mijn geld terug als ik de app heb gekocht?

We willen dat u tevreden bent met uw aankoop en de ondersteuning van XtraMath. Laat ons weten hoe we het beter kunnen doen en volg de instructies van Apple, Google of Amazon om een terugbetaling aan te vragen.

Hoe update ik de app?

Afhankelijk van het besturingssysteem en de instellingen van uw apparaat wordt een update van de app mogelijk automatisch doorgevoerd. Als u niet zeker weet of u de nieuwste versie heeft, kunt u als volgt controleren of er updates beschikbaar zijn:

Apple: Open de App Store en zoek naar XtraMath. Ga naar de XtraMath-storepagina. Als u bovenaan een Update-knop ziet, tikt u erop, dan doet iOS de rest.

Android: Open de Play Store en ga naar Mijn apps en games. Dit is mogelijk een optie in het menu linksboven. Als XtraMath een nieuwe update beschikbaar heeft, wordt deze vermeld in het Updates-tabblad. U kunt ook op het tabblad Geïnstalleerd tikken, XtraMath op de alfabetische lijst zoeken en erop tikken om naar de storepagina te gaan. Als u bovenaan een Update-knop ziet, tikt u erop, dan doet Android de rest.

Amazon: Open de Appstore. Als u in de Apps-lijst bent, kunt u via het menu linksboven naar de store gaan. Ga via het menu naar het tabblad App-updates. Als XtraMath een nieuwe update beschikbaar heeft, wordt deze hier vermeld. U kunt ook in de store naar XtraMath zoeken en op de storepagina naar de update.

Hoe weet ik welke app-versie is geïnstalleerd?

Apple: Ga naar de homepage van het apparaat en open Instellingen. Zoek naar Algemeen en tik erop. Zoek daarna naar iPhone-opslag, iPad-opslag of Opslag- en iCloud-gebruik of soortgelijke termen, want de term variëren per apparaat en besturingssysteemversie. Tik erop en wacht even omdat er een lijst wordt geladen van alle apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Zoek naar XtraMath op de lijst en tik erop. Bij het pictogram en de app-naam bovenaan ziet u het versienummer.

Android: Ga naar de homepage van het apparaat of veeg vanaf bovenaan het scherm naar beneden en open Instellingen. Zoek naar Toepassingsbeheer of een soortgelijke term en tik erop. De nieuwste Android-versie bevat Apps en meldingen, gevolgd door App-informatie. Misschien moet u omlaag scrollen om dit te vinden. Als uw instellingen tabbladen bevatten, staat het mogelijk op een ander tabblad. Zoek naar XtraMath op de alfabetische lijst en tik erop. Onder aan deze pagina, onder App-details, staat het versiennummer.

Amazon: Ga naar de homepage van het apparaat of veeg vanaf bovenaan het scherm naar beneden en open Instellingen. Tik op Toepassingen en tik daarna op Alle toepassingen beheren. Zoek naar XtraMath op de lijst en tik erop. Bij het pictogram en de app-naam bovenaan ziet u het versienummer.

Ik kan niet verder in de app. Hoe ga ik terug naar het begin?

Druk op uw mobiele apparaat op de Home-knop om de app te pauzeren en tik daarna op het XtraMath-pictogram om door te gaan. Wanneer u pauzeert en de app voor de tweede keer hervat, gaat XtraMath terug naar de homepage.

Op de meeste apparaten gaat XtraMath ook terug naar de homepage als u twee keer schakelt tussen XtraMath en een andere app.

Als dit geen resultaat oplevert, sluit u de app en start u deze opnieuw.

Hoe sluit ik de app?

Normaal hoeft u apps niet handmatig te sluiten op mobiele apparaten. Als u echter vastzit in onze app, ga dan eerst terug naar onze homepage. Lukt dat niet, forceer de app dan om te sluiten voordat u deze weer start.

De instructies voor het sluiten van de app zijn afhankelijk van het mobiele apparaat:

 • Apple: Druk twee keer snel op de Home-knop. U ziet een overzicht van alle apps die openstaan. Zoek de XtraMath-app en veeg die naar boven om hem te sluiten.
 • Android: Tik op de knop 'Recent gebruikte apps' of de overzichtsknop (als er geen speciale knop is, houd dan de Home-knop ingedrukt). U ziet een overzicht van alle apps die openstaan. Zoek de XtraMath-app en veeg die naar van links naar rechts, of tik op de X, om hem te sluiten.
 • Amazon: Het Fire-besturingssysteem is gebaseerd op Android en de bovenstaande instructies kunnen voor de meeste apparaten worden gebruikt. Als op uw apparaat een zoekknop in plaats van een overzichtsknop zit, kan het lastiger zijn om de app te sluiten: Veeg van boven naar beneden (zodat u Meldingen ziet) en tik op het pictogram Instellingen. Scrol omlaag naar de lijst en tik op Apps. Tik daarna op Alle apps beheren. Zoek de XtraMath-app op de lijst en tik erop. Tik op Forceren te stoppen en bevestig om de XtraMath-app te sluiten.

Wat is jullie privacybeleid?

XtraMath belooft om uw privacy te respecteren en zich te houden aan alle privacywetten inzake leerlingen. In ons Privacybeleid wordt gedetailleerd uitgelegd welke gebruikersgegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Samengevat:

 • We verzamelen alleen de minimale hoeveelheid gegevens die we nodig hebben om ons programma te runnen.
 • We gebruiken de persoonsgegevens van ouders en leraren om ons programma te runnen en om contact met hen op te nemen over het programma, mits we daarvoor toestemming hebben gekregen.
 • We gebruiken de persoonsgegevens van leerlingen alleen om ons programma te runnen.
 • We gebruiken anoniem gemaakte leerlinggegevens om ons programma te verbeteren.
 • We beschermen leerlinggegevens en hebben de Student Privacy Pledge ondertekend.
 • We adverteren niet voor leerlingen, verkopen hun gegevens niet en stellen geen profielen van hen op.
 • We leven de van toepassing zijnde gegevensprivacywettten na, zoals FERPA, COPPA en AVG.
 • We verkopen nooit gebruikersgegevens aan derden.
Kan XtraMath het contract tekenen dat mijn schooldistrict vereist van leveranciers?

Ja. Stuur het contract naar irene@xtramath.org. Houd er rekening mee dat het drie werkdagen kan duren voordat we het hebben getekend.

Heeft XtraMath de Student Privacy Pledge ondertekend?

Ja, XtraMath heeft de Student Privacy Pledge ondertekend.

Wanneer delen jullie gegevens van kinderen, ouders of leraren met derden?

XtraMath verkoopt nooit gebruikersgegevens. Zoals ons Privacybeleid aangeeft, worden persoonsgegevens van kinderen, ouders en leraren alleen gedeeld met derden die wij vertrouwen en die ons helpen onze website te runnen, in zoverre als dat nodig is voor hen om deze services te leveren. Deze derde partijen verkopen geen gegevens en delen ze niet met anderen. We maken in ons Privacybeleid bekend wie de derde partijen zijn en vermelden de links naar hun Privacybeleid.

Verder delen we alleen persoonsgegevens op verzoek van gebruikers of wanneer we daartoe wettelijk of juridisch zijn verplicht. We delen mogelijk, binnen bepaalde grenzen, anoniem gemaakte prestatiegegevens met onderwijsonderzoekers. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.

Welke gegevens verzamelen jullie van kinderen, ouders en leraren? Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?

We verzamelen alleen de minimale hoeveelheid gegevens die nodig zijn om ons programma te runnen. Lees voor gedetailleerde informatie over de gegevens die we verzamelen en hoe lang we ze bewaren ons Privacybeleid.

Voldoet XtraMath aan de Amerikaanse federale en staatswetten inzake de privacy van leerlingen?

Ja, XtraMath leeft alle van toepassing zijnde privacywetten na. Lees voor meer informatie onze whitepaper over XtraMath en privacy betreffende leerlinggegevens.

Hoe werkt 'Herinner mijn netwerk' op XtraMath?

Met deze optie op de aanmeldpagina voor de klas kunt u snel veel computers of apparaten instellen. Als u 'Herinner mijn netwerk' inschakelt, hoeft u niet uw wachtwoord in te voeren op elke computer en apparaat, mits deze op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Deze autorisatie duurt twee uur. U kunt de autorisatie eerder beëindigen door te klikken op 'Vergeet mijn netwerk'.

Door deze autorisatie geeft u anderen geen toestemming om zich aan te melden bij uw leraaraccount of om de scores van leerlingen te bekijken. Wel zijn uw naam en de namen van de leerlingen in uw klas zichtbaar op andere computers in uw netwerk.

^ OMHOOG NAAR INHOUD ^

Technische problemen


De video's van de leraar werken niet meer.

Tijdens de eerste paar sessies legt de leraar aan het kind uit hoe het programma werkt. Wanneer de leerling bekend is met XtraMath, wordt de leraar een stilstaand beeld om herhaling te voorkomen. Het is wel mogelijk dat de leraar later in video's terugkomt, bijvoorbeeld wanneer het kind aan nieuw onderdeel begint.

Er is geen geluid in de leraarvideo's op mijn mobiele apparaat.

Al onze video's hebben audio. Als er geen geluid is, komt dat meestal omdat het geluid op het apparaat is uitgezet. Soms komt dat omdat het niet helemaal logisch werkt. Het hangt af van uw apparaat hoe u het aanzet.

 • Apple: het geluid werkt alleen als het volume aan staat en de instelling Geluid uit is uitgeschakeld. Sommige iPad-modellen hebben een schakelaar aan de zijkant van het tablet, net boven de volumeknoppen. Mogelijk kunt u daarmee het geluid aanzetten. Als uw apparaat geen zijschakelaar heeft, of als u de instelling Geluid uit niet kunt wijzigen, opent u het Bedieningspaneel om de volume-instelling te controleren. Veeg over het scherm van beneden naar boven om naar het Bedieningspaneel (in Instellingen) te gaan.
 • Android: er zijn veel Android-versies beschikbaar, daarom is dit advies niet allesomvattend. Het is mogelijk dat uw apparaat aparte volumeniveaus voor de beltoon, het alarm en media heeft. De video's en geluidseffecten van XtraMath vallen onder media. Als het mediavolume laag staat, kunt u onze video's niet horen, zelfs als het volume van de beltoon hoog staat. Open de instellingen van uw apparaat en controleer de volumeniveaus in het gedeelte Geluid of Volume. Ook is het mogelijk dat u een pictogram ziet op het scherm wanneer u de volumeknoppen aan de zijkant van het apparaat gebruikt. Het pictogram geeft aan welk volume u aanpast, met een knop erbij voor de volume-instellingen.
 • Amazon: het Fire-besturingssysteem is gebaseerd op Android en het volume wordt op dezelfde manier bestuurd. Zie het bovenstaande advies voor Android.
Wat zijn de minimale browservereisten?

XtraMath werkt het best in de nieuwste browserversies. Update uw browser indien mogelijk naar de meest recente versie. U kunt controleren of u de nieuwste versie heeft op Browser-Update.org. JavaScript is vereist om XtraMath in te schakelen. Gewoonlijk is JavaScript al ingeschakeld omdat dit nodig is voor de meeste websites.

Hieronder staan de minimumvereisten voor de meestgebruikte browsers.

 • Internet Explorer 11
 • Safari 8
 • Chrome 28
 • Firefox 28
 • Andere browsers: veel andere browsers zijn gebaseerd op WebKit. Deze browsers moeten WebKit-versie 536 of hoger gebruiken. Controleer SupportDetails.net voor de WebKit-versie van uw browser.
Hoe verwijder ik XtraMath-gegevens uit mijn computer of mobiele apparaat?
U kunt XtraMath-gegevens het makkelijkst verwijderen via onze Ondersteuningspagina. De suggestie 'Verwijder XtraMath-gegevens uit uw browser' wordt gevolgd door de knop Nu verwijderen. Hierdoor worden alle XtraMath-gegevens verwijderd, maar blijven niet-verwante browsergegevens behouden.
Als u alle app-gegevens op een Apple-apparaat wilt verwijderen, moet u de app verwijderen en opnieuw installeren. Ga op een Android-apparaat naar Instellingen en daarna naar Apps en meldingen. Zoek de XtraMath-app en tik op Opslag. Tik op Gegevens verwijderen (als u dit niet ziet, tikt u op Ruimte beheren). Ga op een Amazon-apparaat naar Instellingen en daarna naar Toepassingen. Tik op Geïnstalleerde toepassingen beheren, zoek daarna de XtraMath-app en tik op Gegevens verwijderen.
Welke IP-adressen gebruikt XtraMath?

Al onze internetcontent is opgeslagen op xtramath.org en de subdomeinen. Als u ouderlijk toezicht heeft ingesteld, kunt u xtramath.org zien en gebruiken wanneer u onze site toestaat.

De IP-adressen van deze domeinen worden beheerd door Amazon Web Services en veranderen nu en dan. Wij hebben er geen controle over wanneer en waarin deze adressen veranderen.


Wat zijn jullie gebruiksvoorwaarden?

U kunt XtraMath alleen gebruiken als u akkoord gaat met bepaalde voorwaarden. Dit zijn onze Gebruiksvoorwaarden.

Wat is het belastingidentificatienummer van XtraMath?

XtraMath is een 501(c)(3) non-profit. Donaties aan XtraMath zijn in de Verenigde Staten belastingvrij. Het belastingidentificatienummer van XtraMath (EIN) is 27-1042188. Ons adres is 4700 42nd Ave SW #580, Seattle, WA 98116, USA.

Waarom laat XtraMath een ongepaste of beledigende tekst aan mijn kind zien?

We garanderen dat XtraMath nooit kinderen beledigt. Wat is dan wel het geval? Dit is een soort 'grap' die meestal door een andere leerling wordt uitgehaald. Een gebruiker kan tekst op een webpagina wijzigen door de ontwikkelaarstools van een webbrowser te gebruiken. Deze wijzigingen zijn alleen zichtbaar op dat specifieke apparaat en verdwijnen wanneer de pagina wordt vernieuwd of opnieuw wordt geladen. Er zijn talloze YouTube-video's waarin wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen. Het is op elke website mogelijk en helaas is er geen eenvoudige manier om het te voorkomen.

Mijn vraag is niet beantwoord in de Veelgestelde vragen.

We kunnen in beperkte mate ondersteuning bieden via e-mail. Ga naar onze Ondersteuningspagina voor instructies.

Sign In

Hulp

Als u vragen of opmerkingen over XtraMath® heeft of als u technische problemen heeft, lees dan eerst de de pagina Veelgestelde vragen. Daar vindt u antwoorden op de meest voorkomende problemen. U kunt uw probleem dan meteen oplossen in plaats van op een antwoord te moeten wachten.

Er zijn veel verschillende computers, browsers, versies en systeemconfiguraties. De oorzaak kan ook een tijdelijk probleem met uw internetverbinding of een probleem met uw computer zijn. Daarover hebben wij helaas geen controle. Hieronder hebben wij mogelijke oplossingen voor u op een rijtje gezet:

 • Vernieuw de pagina in uw browser of laad deze opnieuw.
 • Start uw browser opnieuw.
 • Verwijder XtraMath-gegevens uit uw browser:  
 • Verwijder alle gegevens uit het cachegeheugen van uw browser.
 • Als u al een browser heeft geïnstalleerd, probeer dan een andere.
 • Installeer of upgrade naar de nieuwste versie van Internet Explorer, Safari, Chrome of Firefox.
 • Probeer het op een ander tijdstip.
 • Probeer het indien mogelijk op een andere computer of ander apparaat.
 • Probeer het op een andere locatie met een andere internetverbinding.

Als u onze app heeft gekocht en op een mobiel apparaat gebruikt:

Als uw probleem niet door de Veelgestelde vragen en deze opties wordt opgelost, helpen wij u graag via e-mail. Zorg ervoor dat we alle relevante informatie hebben, waaronder:

 • de naam van uw kind of leerling
 • de inschrijfcode in de folder voor de ouders
 • de pincode van het kind
 • het e-mailadres van de leraar
 • eventuele foutmeldingen die worden getoond
 • een beschrijving van het probleem
 • uw besturingssysteem en browserversie zoals deze staan vermeld op supportdetails.net
 • het versienummer dat wordt vermeld bij de auteursrechtenvermelding onder aan de pagina op onze website (u kunt ook het versienummer van de app controleren)

Een afbeelding zegt soms meer dan woorden. Bevestig daarom indien mogelijk een schermopname. Deze kan heel nuttig zijn om de oorzaak van een technisch probleem op te sporen.

Stuur de e-mail naar ella@xtramath.org. Houd er rekening mee dat we, vooral tijdens het schooljaar, veel e-mail ontvangen. Bij voorbaat dank voor uw geduld.

Sign In
Donate-image

Dank u wel!

Dank u wel voor uw donatie aan XtraMath®. Uw bijdrage maakt het mogelijk om ons programma te verbeteren en XtraMath beschikbaar te maken voor meer kinderen die hulp met rekenen nodig hebben.

Sign In

Over ons

XtraMath® is een 501(c)(3) non-profit die zich toelegt op rekenonderwijs voor iedereen. Ons doel is om effectieve, efficiënte, aanvullende rekenoefeningen te ontwikkelen die kinderen motiveren.

De mensen achter XtraMath


XtraMath Team Photo

Van links naar rechts:

XtraMath ging in de herfst van 2007 van start toen David Jeschke, een computerprogrammeur, vrijwilligerswerk deed op een plaatselijke basisschool. Hij zag dat dat er behoefte bestond aan een rekenprogramma dat kon worden aangepast aan het persoonlijk niveau van ieder kind. Dankzij mond-tot-mond-reclame is XtraMath snel gegroeid. We blijven het programma verder ontwikkelen om aan de wensen van leerlingen, leraren en ouders te voldoen.

Ons eigen genie in Photoshop, AfterEffects, Audition en kwaliteitsbewaking is Irene Nelson. Irene gaat graag de wildernis in, houdt van football en is geïnteresseerd in de grote rol die rekenen in kunst speelt.

De leraar die is te zien in de Engelstalige rekenoefeningen, is Christopher Robert, een gediplomeerd leraar in het schooldistrict van Seattle. In 2009 werd Chris uitgeroepen tot 'Held voor de klas'.

Jennifer Truluck uit Seattle zorgt ervoor dat XtraMath in allerlei landen buiten de Verenigde Staten beschikbaar is. Jennifer, die voorheen Frans en Italiaans vertaalde en onderwees, studeert in haar vrije tijd buitenlandse talen en blogt over linguïstische feiten die ze interessant vindt.

Sterling Nelson is afgestudeerd in biologie aan de Universiteit van Californië, maar is meer geïnteresseerd in programmeren. In zijn vrije tijd speelt Sterling ultieme frisbee en traint hij andere spelers.

De altijd geduldige Erika Newell beantwoordt de vragen die ouders en leraren per e-mail stellen. Ze is afgestudeerd in wiskunde aan DePauw Universiteit en helpt mensen graag om alle technologische mogelijkheden te benutten. Haar kinderen maken veel gebruik van XtraMath.

Onze Spaanstalige rekenlerares, Maestra A., is Claudia Mesa. Ze komt uit Colombia, maar woont nu met haar man in Portland, Oregon. Daar is ze de directrice van de populaire taalschool voor kinderen Kids Like Languages. Als ze geen les geeft, reist Claudia graag om meer te leren over andere culturen.

We stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties op prijs. Als u vragen over XtraMath heeft, e-mail dan ella@xtramath.org. Omdat wij beperkte middelen hebben, kunnen we alleen per e-mail reageren.

Als u ons programma wilt steunen, overweeg dan een donatie te geven, zodat we XtraMath kunnen verbeteren en nog meer kinderen kunnen bereiken die hulp nodig hebben.

Bedankt voor uw interesse!


Een bedankje voor onze donateurs


XtraMath stelt de gulle steun van onze donateurs op prijs.

Allovus heeft het visuele en interactie-ontwerp voor onze website verzorgd.

Bedankt, Hari Cavalcante, voor het proeflezen van onze Portugese vertaling voor een aanmerkelijk lagere prijs.

We willen eveneens alle leraren, ouders en leerlingen bedanken die XtraMath hebben gebruikt en die ons waardevolle feedback hebben gegeven. Een bedankje ook voor de hulp en steun van de volgende personen: Amy Barber, Amy Greenbaum, Beatriz Troncoso, Brandon Chandler, Courtney Starr, Ezekiel Smithburg, Haley Nichols, Hugh McMillan, Hui Li, Isabelle Rey, Jen Shetterly, John Woodward, Lee Barrientos, Margaret Jeschke, Mark Conover, Mark Jewell, Mark Morcos, Patricia Rush, Rob Hurvitz, Shawna Swanson, Sung Hee Kim, William Cady.


Sign In

De app van XtraMath

Download de app voor een optimale XtraMath®-ervaring op mobiel! De app is voor een lage prijs verkrijgbaar in onderstaande winkels. Als je een kind bent, vraag dan eerst aan je ouders of het goed is dat je de app koopt.

XtraMath is een non-profit. We laten geen reclame zien en we brengen geen abonnementsgeld in rekening. Maar het kost veel om ons lesprogramma, dat miljoenen kinderen in de hele wereld gebruiken, gratis aan te bieden. Met de winst van onze app kunnen we de kosten dekken en het programma blijven verbeteren. Dank u wel voor uw steun aan XtraMath!

De app van XtraMath is verkrijgbaar in de volgende appstores:

Sign In

Registreren

Maak een ouder- of leraaraccount

Ouders: Als uw kind een XtraMath-folder heeft meegebracht van school, begin dan door uw kind in te schrijven. Als u al een account heeft en u wilt een ander kind toevoegen, meld u dan aan en klik op Kind toevoegen.

Registreren met:
Facebook
Amazon
Google
of:
Sign In

Registreren

Selecteer het soort account dat u wilt maken

Hoe spreken de leerlingen u aan?

Sign In

Welkom terug

Selecteer uw klas

   Sign In

   Welkom terug

   Aanmelden bij klas

    Sign In

    Klas instellen

    Meld u aan om te autoriseren

    Hierdoor wordt het apparaat geautoriseerd om de namen van de leerlingen in uw klas te tonen. Het apparaat onthoudt deze autorisatie, dus u hoeft dit maar één keer per apparaat te doen.

    Aanmelden met:
    Facebook
    Amazon
    Google
    of:
    Wachtwoord vergeten?
    Sign In

    Welkom terug

    Selecteer uw naam om te beginnen

     Sign In

     Welkom terug

     Selecteer uw naam om te beginnen

      Sign In

      Welkom terug

      Voer uw gegevens in om te beginnen

      Aanmelden met:
      Google
      of:
      Pincode vergeten?
      Sign In

      Welkom terug

      Selecteer uw naam om te beginnen

       Sign In

       Welkom terug

       Voer uw gegevens in om te beginnen

       Aanmelden met:
       Facebook
       Amazon
       Google
       of:
       Wachtwoord vergeten?
       Sign In

       Welkom terug

       Selecteer uw naam om te beginnen

        Je bent klaar!

        Vertel maar aan je leraar of je ouders dat je klaar bent met het XtraMath-programma.

        Je bent klaar!

        Goodbye


        SmileyRed-x

        Race tegen de leraar

        Welcome
        Je hebt er zo veel achter elkaar gekregen!

        Race tegen de leraar

        Practice Finished
        SmileyGreen-checkBlue-hourglassRed-x

        EvaluatietoetsVoortgangstoets

        Welcome

        EvaluatietoetsVoortgangstoets

        Welcome

        Welkom bij XtraMath

        Welcome

        Accountgegevens


        Ik wil graag het volgende ontvangen:

        Kind toevoegen


        Vraag de leraar om een ouderfolder met de inschrijfcode van uw kind. Ga naar Inschrijven op de XtraMath-homepage om dit kind toe te voegen.
        Ik geef toestemming dat XtraMath de gegevens van mijn kind en mij gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van XtraMath. XtraMath respecteert uw privacy en verkoopt uw gegevens niet aan derden.        Deelverzoek bevestigen

        Leerlingen toevoegen

        Het is geen probleem als uw leerlingen al accounts hebben. Maak nieuwe accounts en geef folders voor de ouders mee naar huis. Als de ouders de instructies volgen, wordt het bestaande account van hun kind gekoppeld aan uw klas.

        Wij doen er alles aan om de privacywetten betreffende leerlinggegevens na te leven. Als u leerlingen toevoegt, moet u zich houden aan het schoolbeleid en de van toepassing zijnde privacywetten. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.

        Diploma's printen

        Selecteer hieronder de diploma's die u wilt printen en klik daarna op de Printen-knop.
        Er zijn ook blanco diploma's beschikbaar voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en alle onderdelen.
        ?

        {{activityName}}{{qualityImg}}
        {{time}}
        {{opName}}
        {{numProbs}} SOMMEN
        A3
        {{good}}%
        A2
        {{ok}}%
        A0
        {{skip}}%
        A1
        {{wrong}}%

        {{col0}} {{col1}} {{col2}} {{col3}} {{col4}}
        {{activityName}}{{qualityImg}}
        {{time}}
        {{opName}}
        {{numProbs}} SOMMEN
        A3
        {{good}}%
        A2
        {{ok}}%
        A0
        {{skip}}%
        A1
        {{wrong}}%

        {{col0}} {{col1}} {{col2}} {{col3}} {{col4}} {{col5}} {{col6}} {{col7}} {{col8}} {{col9}}
        {{img}}
        {{fact}}

        Folders printen

        Zomerfolders printen

        Feestdagenfolders printen

        Print de folders die de leerlingen mee naar huis kunnen nemen. Ze kunnen dan thuis XtraMath oefenen en hun ouders kunnen hun voortgang bijhouden. De folders zijn aangepast aan de leerlingen en bieden toegang tot documentatie over de leerling, dus zorg ervoor dat iedere leerling de juiste folder krijgt.

        Selecteer hieronder de folders die u wilt printen en klik daarna op de Printen-knop.

        Wordt verwerkt...
        Wordt verwerkt, een ogenblik geduld...