Sign In
Overzicht XtraMath
Over de rekenoefeningen
Over de voortgangsrapporten
Aan de slag - voor ouders
Aan de slag - voor leraren
XtraMath in de klas
MEER VIDEO'S:
Overzicht XtraMath
Aan de slag - voor ouders
Over de rekenoefeningen
Aan de slag - voor leraren
Over de voortgangsrapporten
XtraMath in de klas
Koop de XtraMath-app!
Helaas! De pagina is niet gevonden.
Onze excuses. We kunnen de pagina die u zoekt niet vinden. Als een van onze links niet werkt, laat het ons dan per e-mail weten. Ook kunt u naar onze homepage gaan en kijken of u daar vindt wat u zoekt.
Sign In

Inschrijven

Voer een inschrijfcode in

Leraren geven folders met inschrijfcodes mee naar huis. Iedere leerling krijgt een eigen code. U wordt verzocht een code niet opnieuw te gebruiken.

Als u klikt op Inschrijven, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Gegevensbewaarbeleid heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

Als uw kind geen gebruikmaakt van XtraMath op school, registreer  u dan voor een ouderaccount.

Deelverzoek bevestigen

Sign In
Donate-image

XtraMath heeft uw hulp nodig.

XtraMath is een 501(c)(3) non-profit die zich toelegt op rekenonderwijs voor iedereen. Als u ons wilt steunen, overweeg dan om een donatie via PayPal te geven. Uw donatie maakt het mogelijk om deze website te runnen, XtraMath beschikbaar te maken voor meer leerlingen die het nodig hebben, en het programma te verbeteren.

Dank u wel.

Sign In

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van XtraMath?

XtraMath helpt kinderen de uitkomsten van rekensommen te onthouden in plaats van ze te berekenen. Als kinderen snel eenvoudige sommen kunnen oplossen, is het voor hen gemakkelijker om complexere berekeningen te maken.

XtraMath geeft kinderen getimede oefeningen om hen aan te moedigen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. We herhalen de sommen, met intervallen, zodat kinderen de uitkomsten leren onthouden. We hebben de tijdlimiet van drie seconden zorgvuldig gekozen. Deze is lang genoeg om de informatie op te roepen en te typen, maar niet zo lang dat het kind de uitkomst kan berekenen.

Het is de bedoeling dat kinderen de basisvaardigheden al beheersen en sommen snel kunnen oplossen voordat ze aan een onderdeel van XtraMath beginnen.

Inschrijven, registreren en aanmelden


Ik heb net een nieuw ouder- of leraaraccount gemaakt. Hoe meld ik me aan om de voortgang te zien?

Klik op onze website op Aanmelden, rechtsboven op de pagina. Klik op het blauwe tabblad Ouders en leraren, en vul uw gegevens in. Dit is een directe link naar de aanmeldpagina.

Als u de mobiele app gebruikt, begin dan op de startpagina en tik op het middelste papiertje om u als ouder of leraar aan te melden.

Een van mijn kinderen gebruikt XtraMath op school. Kunnen mijn andere kinderen het ook gebruiken?
Natuurlijk! Meld u aan bij het ouderaccount dat werd gemaakt toen uw eerste kind werd ingeschreven. Klik dan op het tabblad Kind toevoegen om leerlingaccounts voor uw andere kinderen te maken.
Is er een extra stap nodig voor een kind dat zijn of haar tijd verdeelt tussen twee gezinnen?
Kopieer de folder voor ouders (of print een andere). Vraag het kind die folder aan de andere ouder te geven. Beide ouders kunnen zich inschrijven en worden vervolgens gekoppeld aan hetzelfde leerlingaccount. Het kind kan zich aanmelden met de e-mailadressen van beide ouders, maar wel elke keer met dezelfde pincode.
Ik ben de pincode van mijn kind kwijt. Hoe kan ik deze terugvinden?
Meld u aan bij uw ouderaccount en klik op de naam van uw kind. De pincode staat boven aan in het leerlingrapport. Uw kind kan zich aanmelden met het e-mailadres dat u gebruikt voor uw ouderaccount, met exact dezelfde naam die het heeft in dat account, en met zijn of haar pincode.
Ik geef thuisonderwijs. Moet ik een ouderaccount of een leraaraccount maken?
Leraaraccounts zijn handig om de voortgang van een groot aantal leerlingen bij te houden, vooral in meerdere klassen. Tenzij u 25 kinderen heeft, is een ouderaccount een betere optie. Er is geen verschil tussen de rapporten die ouders en leraren ontvangen.
Ik ben een leraar die XtraMath op school gebruikt. Kan ik thuis met mijn eigen kinderen ook XtraMath doen?
Ja hoor. Meld u aan bij uw leraaraccount en klik op Account, boven aan de pagina. Klik op het vakje onder Soort account, dan kunt u uw account omzetten in een ouder/leraaraccount. Klik vervolgens op Indienen. Op deze manier voegt u de klas Mijn kinderen, die bestaat uit uw eigen kinderen, toe aan uw account. U kunt accounts maken voor uw kinderen door vanuit de klas Mijn kinderen te klikken op Kinderen toevoegen.
Mijn kind maakte vorig schooljaar gebruik van XtraMath. Hoe meld ik hem of haar dit jaar aan?
Het werkt hetzelfde als vorig jaar. De nieuwe leraar van uw kind dient folders voor de ouders te printen en deze mee naar huis te geven aan de leerlingen van dit jaar. Als u de instructies in de folder volgt, wordt het bestaande account van uw kind gekoppeld aan de nieuwe klas. Uw kind krijgt een nieuwe pincode, maar alle voortgang die het al heeft gemaakt blijft behouden.
Hoe wijzig ik het e-mailadres dat is gekoppeld aan mijn XtraMath-account?
Meld u aan bij uw ouder- of leraaraccount, en klik op Account, boven aan de pagina. Voer uw nieuwe e-mailadres in, klik op Indienen en bevestig de wijziging door uw wachtwoord in te voeren.
Hoe zet ik mijn ouderaccount om in een leraaraccount, zodat ik XtraMath met mijn klas op school kan gebruiken?
Meld u aan bij uw ouderaccount en klik op Account, boven aan de pagina. Klik op het vakje onder Soort account, dan kunt u uw account omzetten in een ouder/leraaraccount. Klik vervolgens op Indienen. Voer uw wachtwoord in om de wijziging te bevestigen. Vergeet niet om het veld 'Aangesproken door leerlingen als' bij te werken. Het rapport van uw kind wordt gescheiden gehouden van uw klas en is te vinden in het tabblad Mijn kinderen.
Hoe verwijder ik de naam van een andere leraar van de aanmeldpagina van de klas?
Klik op Bewerken en daarna op de rode X-knop rechts van de naam van de leraar. Klik op Indienen (of op Klaar in de app). U moet uw e-mailadres en wachtwoord invoeren om de verwijdering te bevestigen. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen de namen van leraren verwijderen.
Wat betekenen de pictogrammen op de aanmeldpagina van de klas?
Statuspictogrammen

Een oranje klok naast de naam van de leerling betekent dat deze is aangemerkt als 'bezig' en later wordt wordt geselecteerd om met XtraMath te beginnen. Een rood streepje houdt in dat de leerling is aangemerkt als 'afwezig' en niet wordt geselecteerd om met XtraMath te beginnen. Een grijze pijl betekent dat de leerling de sessie van vandaag niet heeft afgemaakt. De leerling moet zich opnieuw aanmelden om de sessie af te maken. Een groen vinkje houdt in dat de leerling de sessie van vandaag heeft afgemaakt. Een groene ster op een grijze achtergrond betekent dat de leerling alle onderdelen in het toegewezen programma heeft afgemaakt. Lees de vragen die betrekking hebben op leerlingen die klaar zijn met onderdelen en onderdelen wijzigen in het gedeelte Rekenoefeningen.

Wij wonen buiten de VS. Welk leerjaar moet ik kiezen voor mijn kind?
U kunt aan de hand van de volgende informatie een leerjaar kiezen. U kunt het leerjaar of rekenprogramma voor uw kind op elk gewenst moment wijzigen in het leerlingrapport.

Kleuterschool = 5-6 jaar
Eerste leerjaar = 6-7 jaar
Tweede leerjaar = 7-8 jaar
Derde leerjaar = 8-9 jaar
Vierde leerjaar = 9-10 jaar

Rekenoefeningen


Kan ik het onderdeel waar mijn kind/leerling aan werkt wijzigen?
Als uw kind/leerling XtraMath op school doet, overleg dan met de leraar voordat u iets wijzigt. Wij raden aan dat kinderen de onderdelen in de logische volgorde afmaken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld niet snel de uitkomst van een vermenigvuldigsom berekenen als ze niet eerst optelsommen onder de knie hebben. Het is ook belangrijk dat kinderen geen sommen oefenen voordat ze het concept van het onderdeel goed begrijpen. Als leraren en ouders dat in gedachten houden, kunnen ze de onderdelen voor een kind wijzigen. Om dat te doen, meldt u zich aan bij uw ouder- of leraaraccount. Klik in het leerlingrapport op Programma wijzigen, in de linker kolom. Leraren kunnen het programma ook voor meerdere leerlingen tegelijkertijd wijzigen. Klik hiervoor in het klasrapport op Programma's wijzigen.
Kunnen kinderen vaker dan één keer per dag XtraMath doen?
Kinderen kunnen zich meerdere keren per dag aanmelden bij XtraMath, hoewel wij aanbevelen om het bij één keer per dag te houden. Het effect, evenals het enthousiasme, neemt af als het kind extra sessies doet. Het kind boekt de meeste vooruitgang als het elke dag oefent.
XtraMath gaat te snel voor mijn kind. Kan het tempo worden vertraagd?
XtraMath is zo opgezet dat we kunnen beoordelen welke basissommen kinderen kunnen onthouden, niet welke ze kunnen berekenen. Drie seconden is een zorgvuldig gekozen tijdlimiet: lang genoeg voor een kind dat langzaam typt om de informatie op te roepen en te typen, maar niet zo lang dat het kind de uitkomst op zijn of haar vingers kan berekenen. Als de interval wordt verlengd, kan deze vaardigheid niet meer goed worden gemeten.

De meeste leerlingen zijn al na een paar XtraMath-sessies vrij goed in het typen van cijfers. Als u denkt dat typen een belemmering is, kunt u uw kind cijfers leren typen voordat het aan XtraMath begint. Als u een zoekopdracht op internet uitvoert, vindt u veel typspelletjes met cijfers. Kinderen die moeite hebben met typen, mogen aan een volwassene vragen om de antwoorden voor hen te typen.

Om zo effectief mogelijk te zijn, past XtraMath het programma aan ieder kind aan, zodat het oefeningen doet die vlakbij de grens van zijn of haar vaardigheden liggen. Dit kan voor sommige kinderen lastig zijn. Als een kind niet binnen drie seconden de uitkomst weet, is dat geen probleem. Het is gewoon een uitdaging die bij het XtraMath-'spel' hoort.
Waarom laten jullie antwoorden aan het kind zien? Kan ik die functie uitschakelen?
XtraMath werkt volgens hetzelfde principe als flashkaarten, maar op hoger niveau. Door de uitkomst te laten zien en, na een korte interval, dezelfde som op te geven, worden kinderen aangemoedigd de antwoorden te onthouden in plaats van ze te berekenen. Dat is de doelstelling van XtraMath en de reden waarom u deze functie niet kunt uitschakelen.
Volgens XtraMath is mijn kind/leerling klaar. Kan het kind XtraMath blijven doen?
Een kind in het derde of een lager leerjaar kan aan een onderdeel boven het leerjaar beginnen. Zorg er wel voor dat het kind eerst een goed conceptueel begrip van het onderdeel heeft. Voor kinderen die alle vier onderdelen hebben afgemaakt, is er een speciaal programma. Daarin krijgen kinderen minder tijd om vragen te beantwoorden. Lees de instructies in dit gedeelte om te zien hoe u een onderdeel waaraan een kind werkt, kunt wijzigen.
Welke onderdelen gaat mijn kind/leerling oefenen?
Kleuterschool en eerste leerjaar krijgen alleen optelsommen. Het tweede leerjaar leert ook aftreksommen. Derdejaarsleerlingen werken daarbij aan vermenigvuldigen. Het vierde leerjaar en hoger leren ook nog delen. Lees de instructies in dit gedeelte om te zien hoe u een onderdeel waaraan een kind werkt, kunt wijzigen.
Mijn kind heeft moeite met XtraMath. Hoe kan ik helpen?
Wij raden u aan om, wanneer u met uw kind praat, het volgende te benadrukken:
 • XtraMath neemt maar een paar minuten per dag in beslag, maar in die tijd moet je je goed concentreren. Lees de sommen goed en doe je best om ze op te lossen.
 • Laat je niet opjagen door de klok. Het is belangrijker dat je de sommen goed oplost dan dat je heel snel werkt. Maar als je de uitkomst weet, moet je die wel snel typen.
 • Maak je geen zorgen als je af en toe een typfout maakt of het verkeerde antwoord geeft. Je krijgt nog heel veel kansen om de som goed op te lossen.
 • Raad de uitkomst niet. Probeer eerst om je de uitkomst te herinneren. Als dat niet lukt, bereken hem dan.
 • Als je een fout antwoord geeft en je krijgt daarna de uitkomst, herhaal dan zachtjes de som en de uitkomst. Daardoor kun je die beter onthouden.
 • Geef nooit expres het verkeerde antwoord. Als je dat doet, zakt je score en moet je een paar sessies herhalen om op hetzelfde niveau te komen als waar je was.
 • Het kan twee maanden of langer duren voordat je een onderdeel helemaal onder de knie hebt, dus wees geduldig en zet door.
 • Oefen XtraMath zo regelmatig als je kunt, dan ga je snel vooruit.
We hebben geprobeerd om XtraMath een effectief programma voor zo veel mogelijk kinderen te maken. Toch is het mogelijk dat het niet de juiste oplossing voor uw kind is. Als uw kind moeite met XtraMath blijft houden, overleg dan met de leraar van uw kind om alternatieven te vinden.
Mijn kind wordt afgeleid door de leraar tijdens 'Race tegen de leraar'. Kan ik deze afbeeldingen verwijderen?
Ja. In de linkerbenedenhoek van de oefening is een knop waarmee de afbeeldingen kunnen worden aan- en uitgezet. De aan- of uit-instelling wordt voor ieder kind onthouden, ongeacht welk apparaat wordt gebruikt.
Wat als een kind weg moet terwijl het met XtraMath bezig is?

XtraMath neemt maar een paar minuten in beslag. Het kind kan de oefeningen het best in één sessie afmaken. Een kind kan beter niet aan XtraMath beginnen als het minder dan tien minuten eraan kan besteden.

Wanneer een kind XtraMath op onze website doet en midden in een sessie moet vertrekken, kan hij of zij op het XtraMath-logo klikken om zich af te melden.

Op een mobiel apparaat kan XtraMath worden gepauzeerd en twee keer achter elkaar hervat. Pauzeer door op de Home-knop te drukken. Tik op het XtraMath-pictogram op het scherm wanneer u de sessie wilt hervatten. De eerste keer dat een kind de les hervat, kan het beginnen waar het was opgehouden. Kinderen die per ongeluk op de Home-knop drukken, kunnen daardoor verdergaan waar ze waren gebleven. De tweede keer dat een kind pauzeert en de les hervat, wordt de oefening afgesloten en wordt de homepage van de XtraMath-app getoond.

XtraMath-sessies zijn verdeeld in oefeningen van twee minuten. Als het kind zich midden in een oefening afmeldt, moet het de oefening herhalen. Als het kind de huidige oefening afmaakt en het intro van de volgende oefening ziet voordat het zich afmeldt, hoeft het niets te herhalen.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig. Is XtraMath een geschikt programma?

We hebben XtraMath (nog) niet aangepast voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Er zijn gespecialiseerde leerkrachten die XtraMath doen met hun leerlingen. Omdat de omstandigheden variëren, kunnen wij echter geen aanbevelingen doen. Als u suggesties heeft hoe wij XtraMath kunnen aanpassen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, horen we die graag.

Leerlingen die moeite hebben om cijfers te typen, kunnen de antwoorden geven en een ouder, broer of zus de antwoorden laten typen.

Waarom praat de leraar in de video's niet meer?
Tijdens de eerste paar sessies legt de leraar aan het kind uit hoe het programma werkt. Als het kind dat eenmaal begrijpt, verschijnt de leraar alleen als een stilstaande afbeelding.
Is nul delen door een cijfer niet ongedefinieerd?
Je kunt een cijfer niet delen door nul, maar je kunt nul wel delen door een cijfer dat niet nul is. Bijvoorbeeld: als je 12 koekjes verdeelt onder 4 mensen, zijn er 3 koekjes per persoon, namelijk 12 ÷ 4 = 3. Als je nul koekjes verdeelt onder 4 mensen, zijn er 0 koekjes per persoon: 0 ÷ 4 = 0. Geen fijne situatie, maar wel een gedefinieerde. Twaalf koekjes gedeeld door 0 mensen, 12 ÷ 0, is niet logisch en is ongedefinieerd. In deelsommen kan nul een teller zijn, 0 ÷ n, maar nooit een noemer, n ÷ 0.
Waarom laat XtraMath een ongepaste of beledigende tekst aan mijn kind zien?
Dat doen wij niet. Nooit. Wij garanderen dat XtraMath nooit 'Loser' of 'Je bent dom' of iets dergelijks tegen een kind zegt. Wat is dan wel de oorzaak? Een gebruiker kan de tekst die op een webpagina verschijnt veranderen met behulp van de hulpmiddelen in de browser. De wijzigingen zijn alleen te zien in de computer van de gebruiker en verdwijnen wanneer de pagina wordt ververst. Er zijn talloze YouTube-video's waarin wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen. Het is op elke website mogelijk en er is geen eenvoudige manier om het te voorkomen.
Is het mogelijk om mijn kind een mengeling van verschillende onderdelen, bijvoorbeeld optellen en aftrekken, te laten oefenen tijdens dezelfde oefening?
Het mengen van onderdelen verhoogt de kans op kunstmatige fouten -zoals het verkeerde onderdeel toepassen-, waardoor de vaardigheid in aparte onderdelen niet meer nauwkeurig kan worden beoordeeld. Om die reden bieden wij geen oefeningen waarin verschillende onderdelen worden afgewisseld.

Rapporten voor ouders en leraren


Wat betekenen de gekleurde vormen in de rapporten?
Activiteitspictogrammen
Klik op een knop met een vraagteken om de kleurenlegenda te zien. Een groene cirkel betekent dat het kind minder dan 10% fout heeft. Een geel vierkantje betekent dat 10% tot 25% van de antwoorden fout is. Een rode achthoek betekent dat meer dan 25% incorrect is. Een grijze zeshoek staat voor een onafgemaakte XtraMath-sessie. U kunt een kind dat regelmatig meer dan 25% fout heeft, het best voorhouden om niet de uitkomsten te raden. Als het kind de uitkomst niet zeker weet, kan het die beter berekenen.
Wat betekenen de pictogrammen in de linker kolom van het klasrapport?
Statuspictogrammen

Deze pictogrammen hebben dezelfde betekenissen als de pictogrammen op de aanmeldpagina van de klas, zoals beschreven in het Aanmelden-gedeelte, op een klein verschil na. Om privacyredenen zijn alle vinkjes op de aanmeldpagina van de klas groen. In de klasrapporten kunnen de vinkjes ook geel of rood zijn, afhankelijk van de prestaties van het kind. Deze kleuren zijn dezelfde als die in het klasrapport. Nadere uitleg wordt gegeven in de vraag over gekleurde vormen in dit gedeelte.

Wat betekent de beheersingsscore in het rapport?
Beheersingsscore
De score staat voor het percentage van een onderdeel dat is afgemaakt. Het is het gewogen gemiddelde van de sommen die het kind binnen drie seconden goed heeft opgelost. Gemakkelijke sommen, zoals +0, +1, x0, en x1, tellen iets minder zwaar mee dan één punt. Moeilijkere sommen tellen zwaarder mee dan één punt.
Wat geeft de beheersingstabel in het leerlingrapport weer?
Beheersingstabel
In de beheersingstabel wordt elke som in een onderdeel aangegeven met een kleur. Een groen vierkantje betekent dat het kind de uitkomst binnen drie seconden weet. Een geel vierkantje betekent dat het kind de uitkomst binnen drie tot tien seconden weet. Een grijs vierkantje betekent dat het kind de uitkomst niet weet of er te lang over doet om het antwoord te geven. Een wit vierkantje betekent dat het kind nog niet is begonnen aan die som. Als u de som wilt zien waarnaar een cel verwijst, kunt u de cursor op de cel plaatsen. Dan wordt een vakje met de som zichtbaar.
Wat geeft de voortgangsgrafiek in het leerlingrapport weer?
Voortgangsgrafiek
De voortgangsgrafiek geeft weer hoe de beheersingsscore verandert over een bepaalde periode. De kleur van de stip geeft aan hoe goed het kind die dag de toets heeft gedaan. Een groene cirkel betekent dat minder dan 10% van de antwoorden fout is. Een gele stip betekent dat 10% tot 25% van de antwoorden fout is. Een rode stip betekent dat meer dan 25% van de antwoorden fout is.
Hoe kan mijn kind een score van 100 krijgen?
Om een beheersingsscore van 100 te krijgen, moet een kind tijdens de laatste sessies elke som twee van de drie keer goed hebben opgelost. Alleen de sommen in de toets -die elke dag de eerste oefening van twee minuten is- tellen hiervoor mee. De oefeningen, waarin veel wordt herhaald, tellen niet mee voor de beheersingsscore.
Wat betekenen de gele smiley, het groene vinkje, de blauwe zandloper en de rode X?
Voortgangsgrafiek
Klik op de gekleurde vormen in de kalender of in het klasrapport om gedetailleerde informatie te zien over de vragen die het kind op een bepaalde dag heeft beantwoord. Een gele smiley betekent dat de vraag correct was beantwoord binnen drie seconden. Een groen vinkje betekent dat de vraag correct was beantwoord binnen tien seconden. Een blauwe zandloper betekent dat de vraag niet correct was beantwoord binnen tien seconden. Een rode X betekent dat de vraag incorrect was beantwoord.
De score van mijn kind/leerling blijft in de 90 hangen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het kind het onderdeel afmaakt?
De oorzaak is meestal dat het kind te veel fouten maakt. U kunt dat zien aan de gele of rode vormen in de rapporten. Een geel vierkantje betekent dat het kind meer dan 10% van de antwoorden fout heeft. Een rode achthoek betekent dat het kind meer dan 25% van de antwoorden fout heeft. Leerlingen die regelmatig gele en rode vormen krijgen, moeten eraan worden herinnerd dat ze zo snel mogelijk moeten antwoorden, maar niet zo snel dat ze fouten maken. Ook moeten ze geen uitkomsten raden en niet expres foute antwoorden typen. Als ouders of leraren het idee krijgen dat het kind zo gefrustreerd is dat het niet vooruit komt, kunnen ze het kind aan een ander onderdeel laten werken. Hoe dit moet, kunt u in de Veelgestelde vragen lezen.

Leraaraccounts


Hoe zet ik leerlingaccounts van vorig jaar over naar mijn klas dit jaar?

Dat hoeft u niet te doen. U kunt de checklist voor uw klas van dit jaar gebruiken, alle leerlingen als nieuw invoeren en folders voor de ouders meegeven. Als ouders de instructies volgen, worden de vorige accounts van hun kinderen samengevoegd met uw klas. We hebben XtraMath zo makkelijk mogelijk gemaakt voor leraren. Op deze manier hoeft u geen accountgegevens van uw leerlingen te verzamelen en in te voeren.

De enige uitzondering is als uw hele klas dezelfde klas is als vorig jaar. In dat geval kunt u eenvoudig de verloopdatum van de klas met een jaar verlengen. Daarvoor klikt uw op Klasgegevens wijzigen in de linker kolom van het klasrapport. Als uw klas al is verlopen en niet langer in uw leraaraccount is te zien, neem dan contact met ons op. Wij zullen de gearchiveerde klas herstellen.

Hoe verwijder ik een leerling uit mijn klas?
Klik in het klasrapport op de naam van de leerling om het leerlingrapport te zien. Klik dan in de linker kolom op Leerling verwijderen.
Hoe zet ik XtraMath op in een computerklas?

Meld u op de website aan met uw leraaraccount en klik in de linker kolom op Checklist klas. Klik op Klascomputers instellen, dan ziet u een video waarin wordt uitgelegd hoe klascomputers of andere apparaten in de klas kunnen worden ingesteld. Dit is een directe link naar de instel-video. U geeft in feite een computer of apparaat toestemming om uw klas te tonen. XtraMath faciliteert dan rekenles voor de leerlingen.

Hoe voeg ik een nieuwe leerling toe aan een bestaande klas?
Meld u aan bij uw leraaraccount en ga naar de juiste klas. Op de pagina met klasrapporten klikt u in de linker kolom op Leerling toevoegen.
Hoe zet ik een leerling over van de ene klas naar de andere?

Zet alleen leerlingen over die midden in het schooljaar van klas veranderen, of leerlingen die per ongeluk aan de verkeerde klas zijn toegevoegd. Lees de vraag hierboven als u wilt weten hoe u leerlingaccounts van de klas van vorig jaar moet overzetten naar de klas van dit jaar.

Dit proces, dat twee stappen omvat, is bedoeld voor klassen van twee verschillende leraren. Om leerlingen over te zetten van de ene naar de andere klas in één leraaraccount, kunt u hetzelfde leraaraccount voor beide stappen gebruiken.

Stap 1: de leraar die de klas krijgt toegewezen, voegt de leerling toe door te klikken op Leerling toevoegen in de linker kolom van het klasrapport. Selecteer in het vak Leerling toevoegen de optie Leerling overzetten. Voer de naam en de pincode van de leerling in, evenals het e-mailadres van de leraar die de klas oorspronkelijk had.

Stap 2: de leraar die de klas oorspronkelijk had, verwijdert de leerling uit de klas. Klik op de naam van de leerling in het klasrapport om het leerlingrapport te zien. Klik daarna op Leerling verwijderen in de linker kolom van het leerlingrapport.

Hoe kan ik mijn klas delen met een andere leraar?

Klik in uw leraaraccount op Deze klas delen, links in het scherm. U kunt dan het e-mailadres invoeren van een andere leraar met een XtraMath-account. Wij zullen hem of haar een e-mail met een link sturen. Via de link kan de leraar de klas toevoegen aan zijn of haar account.

Als u slechts een of twee leerlingen wilt toevoegen, lees dan de vraag hieronder.

Hoe kan ik een leerling delen met een andere leraar?

Een leerling kan twee leraren hebben. De tweede leraar kan de leerling toevoegen door zich aan te melden bij zijn of haar leraaraccount en daarna te klikken op Leerling toevoegen. In het vak Leerling toevoegen selecteert u Leerling overzetten. Vervolgens voert u de naam en de pincode van de leerling in, evenals het e-mailadres van de andere leraar. Het leerlingaccount wordt niet verwijderd uit het account van de eerste leraar.

Als u een hele klas wilt delen met een andere leraar, lees dan de vraag hierboven.

Hoe kan ik een groot aantal leerling- of leraaraccounts importeren in XtraMath?
Dat doen wij graag voor u. We vragen u alleen om een spreadsheet met de benodigde gegevens te maken. E-mail ella@xtramath.org voor meer informatie.

XtraMath op tablets en telefoons


Ik dacht dat XtraMath gratis is. Waarom moet ik betalen voor de app?
De eerste jaren dat XtraMath bestond, waren donaties van ouders en leraren onze enige bron van inkomsten Deze waren toen al niet toereikend om de kosten te dekken en XtraMath te verbeteren. Omdat er nu aanzienlijk meer gebruik wordt gemaakt van ons programma, zijn aanvullende financiële middelen noodzakelijk. De meeste online-onderwijsprogramma's laten reclame zien of rekenen abonnementsgeld. Wij houden vast aan het standpunt dat we geen reclame aan kinderen laten zien. Door een klein bedrag voor onze mobiele app te vragen, kunnen we onze website gratis en reclamevrij houden.
Wat is het verschil tussen de gratis XtraMath-website en de betaalde XtraMath-app?

We willen niet dat kinderen wiens families geen smartphones kunnen betalen of die naar een school zonder tablets gaan, inferieur onderwijs krijgen. Daarom functioneert ons programma hetzelfde op de website als in de mobiele app. De app biedt echter een betere ervaring als u een mobiel apparaat gebruikt. De app kan worden gestart door erop te tikken, er is geen browser-interface die ruimte in beslag neemt, en alle vensters en oefeningen zijn speciaal opgemaakt voor een kleiner scherm. Wij menen dat u waarde voor uw geld krijgt met de app.

Is er een onderwijskorting voor de apps?
Wij nemen deel aan het Apple Volume Purchase Program, dat een korting geeft op bulk-aankopen. Apple bepaalt de voorwaarden van de korting. Wij hebben daar geen enkele controle over. Helaas heeft Google Play, de appstore van Google voor Android-apparaten, niet een dergelijk programma.
Welke Apple iPad-, iPhone- en iPod touch-apparaten worden ondersteund?
Voor onze mobiele Apple-app is iOS 7 of hoger vereist. Apparaten waarop iOS 7 kan worden uitgevoerd zijn: iPad 2 en hoger, iPhone 4 en hoger, en iPod touch 5 en hoger.
Welke Android-tablets en -apparaten worden ondersteund?
Voor onze mobiele Android-app is Android-versie 4 of hoger vereist. De app kan traag zijn op oudere apparaten met Android 4.
Welke Amazon Fire-tablets worden ondersteund?
De XtraMath-app in de Amazon Appstore werkt op alle Amazon Fire-tablets, behalve op de originele tablet uit 2011.
Hoe zit het met apps voor andere apparaten (Microsoft, enz.)?
Op dit moment hebben we geen plannen om een XtraMath-app voor andere platforms uit te geven. Laat het ons weten als u een XtraMath-app voor een ander platform wilt. Als genoeg mensen erom vragen, geven we een app uit!

Privacy


Wat is jullie privacybeleid?
Hier kunt u ons Privacybeleid lezen. Het komt erop neer dat wij uw gegevens niet bekendmaken en uw e-mailadres alleen gebruiken om u informatie over XtraMath te sturen. U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om deze e-mails niet te ontvangen.
Verkopen of delen jullie gegevens van kinderen, ouders of leraren met derde partijen?
Nee. Zoals ons Privacybeleid aangeeft, worden persoonlijke gegevens over kinderen, ouders en leraren nooit gedeeld, verkocht of doorgegeven aan derde partijen. Wel kunnen gegevens worden doorgegeven aan derde partijen die wij vertrouwen en die ons helpen onze website te runnen, in zoverre als dat nodig is voor hen om deze services te leveren. Het is mogelijk dat we anoniem gemaakte prestatiegegevens van kinderen delen met academische onderzoekers, uitsluitend zodat zij de effectiviteit van ons programma kunnen evalueren.
Welke gegevens verzamelen jullie van kinderen, ouders en leraren? Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?
We verzamelen alleen de minimale hoeveelheid gegevens die nodig zijn om ons programma te runnen. Lees voor gedetailleerde informatie over de gegevens die we verzamelen en hoe lang we ze bewaren ons Gegevensbewaarbeleid.
Leeft XtraMath de federale en staatswetten in de VS betreffende kinderbescherming en de privacy van leerlingen na?
Ja. Lees voor meer informatie onze whitepaper over XtraMath en privacy betreffende leerlinggegevens.
Als ik XtraMath gebruik, leef ik dan de federale en staatswetten in de VS betreffende kinderbescherming en de privacy van leerlingen na?
Ja. Lees onze whitepaper over XtraMath en privacy betreffende leerlinggegevens.
Heeft XtraMath de Student Privacy Pledge ondertekend?
Ja, XtraMath heeft de Student Privacy Pledge ondertekend.
Kan XtraMath het contract tekenen dat mijn schooldistrict vereist van leveranciers?
Nee, en wij geloven niet dat zulke contracten noodzakelijk zijn als leraren, scholen en schooldistricten bij het gebruik van XtraMath de federale en staatswetten betreffende de privacy van leerlingen volledig naleven. Zie het contracten-gedeelte in onze whitepaper over XtraMath en privacy betreffende leerlinggegevens.

Technische problemen


Waarom hoor ik geen geluid in de lerarenvideo's op mijn iPad?

Het geluid werkt alleen als het volume aan staat en de instelling Geluid uit is uitgeschakeld. Het is mogelijk dat de instelling Geluid uit is ingeschakeld, zelfs als er geluid hoorbaar is in sommige apps, zoals iTunes of YouTube.

Draai de iPad zo dat de Home-knop onderaan is. Zet het volume hoger met de volumeknoppen aan de rechter zijkant van de iPad. Controleer daarna de instelling Geluid uit. Veeg vanaf onder aan het scherm omhoog om het Bedieningspaneel te openen. Kijk of u een knop met een bel erop ziet. Die knop zet het geluid aan en uit.

Als u geen bel-knop ziet, is uw iPad zo geconfigureerd in Algemene Instellingen dat u de zijschakelaar moet gebruiken om het geluid uit te zetten. Deze schakelaar zit naast de volumeknoppen aan de rechter zijkant van de iPad. (Nieuwe iPad-modellen hebben geen zijschakelaar. De bel-knop moet altijd zichtbaar zijn in het Bedieningspaneel.) Als u de zijschakelaar omzet, ziet u een bel-pictogram dat aangeeft of het geluid aan of uit is. Het is verwarrend, maar het bel-pictogram heet Belsignaal, hoewel het het geluid regelt.

Als het volume hoger is gezet en 'Geluid uit' is uitgeschakeld, moet u geluid horen in de lerarenvideo's.

Wat zijn de minimumvereisten om XtraMath te kunnen gebruiken?
Hieronder staan de minimumvereisten voor de meest gebruikte browsers. Update uw browser naar de meest recente versie om de beste resultaten te krijgen. Javascript en browsercookies moeten ook worden ingeschakeld. Deze zijn bijna altijd ingeschakeld omdat veel websites anders niet zouden werken.
 • Internet Explorer 9
 • Safari 6
 • Chrome 19
 • Firefox 28

 • Andere browsers
  Veel andere browsers zijn gebaseerd op WebKit. Deze browsers moeten WebKit-versie 536 of hoger gebruiken. Zoek 'AppleWebKit/[versie]' in het User Agent-gedeelte op Support Details.
Welke IP-adressen gebruikt XtraMath?

Al onze internetcontent is opgeslagen op xtramath.org en de subdomeinen. Als u ouderlijk toezicht heeft ingesteld, kunt u xtramath.org zien en gebruiken wanneer u onze site toestaat.

De IP-adressen van deze domeinen worden beheerd door Amazon Web Services en veranderen nu en dan. Wij hebben er geen controle over wanneer en waarin deze adressen veranderen.

Overig


Mijn vraag is niet beantwoord in de Veelgestelde vragen. Waar kan ik antwoord krijgen?
We kunnen in beperkte mate ondersteuning bieden via e-mail. Ga naar onze Ondersteuningspagina voor instructies.
Wat zijn jullie gebruiksvoorwaarden?
U kunt onze gebruiksvoorwaarden lezen op onze pagina Gebruiksvoorwaarden.
Wat is het belastingidentificatienummer van XtraMath?
XtraMath is een 501(c)(3) non-profit. Donaties aan XtraMath zijn in de Verenigde Staten belastingvrij. Het belastingidentificatienummer van XtraMath (EIN) is 27-1042188. Ons adres is 4700 42nd Ave SW #580, Seattle, WA 98116, USA.
Sign In

Privacybeleid van XtraMath

We zamelen informatie in als u een formulier op onze website invult. Daaronder valt ook de registratie voor een ouder- or leraaraccount. We zamelen eveneens prestatiegegevens in als een kind XtraMath gebruikt. We zamelen de minimale hoeveelheid gegevens in die nodig zijn om het programma te runnen en inzicht te krijgen in de effectiviteit ervan.

We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u rapporten, waarschuwingen, herinneringen en aankondigingen betreffende XtraMath te sturen. U kunt zelf beslissen welke soorten e-mails u wilt ontvangen en u kunt er tevens voor kiezen om helemaal geen e-mail te ontvangen.

We delen uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens met niemand, behalve met derde partijen die we vertrouwen en die ons helpen onze website te beheren. We geven informatie vrij als de wet ons daartoe verplicht.

We implementeren een breed scala aan maatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen. We verwijderen al uw gegevens uit ons systeem als u daarom vraagt.

Het is mogelijk dat we statistische bezoekers- en prestatiegegevens delen met derde partijen voor ander gebruik inclusief onderzoek. In dat geval worden de gegevens zo bewerkt dat het onmogelijk is om een individu, klas, school of schooldistrict te identificeren.

XtraMath slaat computerspecifieke voorkeuren, zoals aanmeldingen die worden herinnerd, op in de lokale opslag. We gebruiken ook cookies om statistische gebruiksgegevens via Google Analytics te volgen.

Als u onze site gebruikt, stemt u in met ons privacybeleid.

Wijzigingen van dit beleid worden gepubliceerd op deze pagina. Dit beleid is het laatst gewijzigd op 19 september 2013. Als u vragen over dit privacybeleid heeft, neem dan contact met ons op viaella@xtramath.org.


Sign In

Hulp

Als u vragen of opmerkingen over XtraMath heeft, of u heeft technische problemen, lees dan eerst onze pagina Veelgestelde vragen. Daar kunt u de antwoorden op de meest voorkomende vragen vinden. U kunt uw probleem dan meteen oplossen in plaats van op een antwoord te moeten wachten.

Er zijn veel verschillende computers, browsers, versies en systeemconfiguraties. De oorzaak kan ook een tijdelijk probleem met uw internetverbinding of een probleem met uw computer zijn. Daarover hebben wij helaas geen controle. Hieronder hebben wij mogelijke oplossingen voor u op een rijtje gezet:

 • Vernieuw de pagina in uw browser.
 • Start uw browser opnieuw.
 • Verwijder XtraMath-gegevens uit uw browser:  
 • Verwijder alle gegevens in de cache van uw browser.
 • Als u al een browser heeft geïnstalleerd, probeer dan een andere.
 • Installeer of upgrade naar de nieuwste versie van Internet Explorer, Safari, Chrome of Firefox.
 • Probeer het op een ander tijdstip.
 • Probeer het op een andere computer als u die heeft.
 • Probeer het op een andere locatie met een andere internetverbinding.

Als de Veelgestelde vragen en deze opties uw probleem niet oplossen, helpen wij u graag via e-mail. Zorg ervoor dat we alle relevante informatie hebben, waaronder:

 • de naam van uw kind of leerling
 • de inschrijfcode in de folder voor de ouders
 • de pincode van het kind
 • het e-mailadres van de leraar
 • eventuele foutmeldingen die worden getoond
 • een beschrijving van het probleem
 • uw besturingssysteem en browserversie zoals deze staan vermeld op supportdetails.com.

Een afbeelding zegt soms meer dan woorden. Bevestig daarom indien mogelijk een schermopname. Deze kan heel nuttig zijn om de oorzaak van een technisch probleem op te sporen.

Stuur de e-mail naarella@xtramath.org. Houd er rekening mee dat we, vooral tijdens het schooljaar, veel e-mail ontvangen. Bij voorbaat dank voor uw geduld.

Sign In
Donate-image

Dank u wel!

Dank u wel voor uw donatie aan XtraMath. Uw bijdrage maakt het mogelijk om ons programma te verbeteren en XtraMath beschikbaar te maken voor meer kinderen die hulp met rekenen nodig hebben.

Sign In

Over ons

XtraMath is een 501(c)(3) non-profit die zich toelegt op rekenonderwijs voor iedereen. Ons doel is om effectieve, efficiënte, aanvullende rekenoefeningen te ontwikkelen die kinderen motiveren.

De mensen achter XtraMath


XtraMath Team Photo

Van links naar rechts:

XtraMath ging in de herfst van 2007 van start toen David Jeschke, een computerprogrammeur, vrijwilligerswerk deed op een plaatselijke basisschool. Hij zag dat dat er behoefte bestond aan een rekenprogramma dat kon worden aangepast aan het persoonlijk niveau van ieder kind. Dankzij mond-tot-mond-reclame is XtraMath snel gegroeid. We blijven het programma verder ontwikkelen om aan de wensen van leerlingen, leraren en ouders te voldoen.

Ons eigen genie in Photoshop, AfterEffects, Audition en kwaliteitsbewaking is Irene Nelson. Irene gaat graag de wildernis in, houdt van football en is geïnteresseerd in de grote rol die rekenen in kunst speelt.

De leraar die is te zien in de Engelstalige rekenoefeningen, is Christopher Robert, een gediplomeerd leraar in het schooldistrict van Seattle. In 2009 werd Chris uitgeroepen tot 'Held voor de klas'.

Jennifer Truluck uit Seattle zorgt ervoor dat XtraMath in allerlei landen buiten de Verenigde Staten beschikbaar is. Jennifer, die voorheen Frans en Italiaans vertaalde en onderwees, studeert in haar vrije tijd buitenlandse talen en blogt over linguïstische feiten die ze interessant vindt.

Sterling Nelson is afgestudeerd in biologie aan de Universiteit van Californië, maar is meer geïnteresseerd in programmeren. In zijn vrije tijd speelt Sterling ultieme frisbee en traint hij andere spelers.

De altijd geduldige Erika Newell beantwoordt de vragen die ouders en leraren per e-mail stellen. Ze is afgestudeerd in wiskunde aan DePauw Universiteit en helpt mensen graag om alle technologische mogelijkheden te benutten. Haar kinderen maken veel gebruik van XtraMath.

Onze Spaanstalige rekenlerares, Maestra A., is Claudia Mesa. Ze komt uit Colombia, maar woont nu met haar man in Portland, Oregon. Daar is ze de directrice van de populaire taalschool voor kinderen Kids Like Languages. Als ze geen les geeft, reist Claudia graag om meer te leren over andere culturen.

We stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties op prijs. Als u vragen over XtraMath heeft, e-mail dan ella@xtramath.org. Omdat wij beperkte middelen hebben, kunnen we alleen per e-mail reageren.

Als u ons programma wilt steunen, overweeg dan een donatie te geven, zodat we XtraMath kunnen verbeteren en nog meer kinderen kunnen bereiken die hulp nodig hebben.

Bedankt voor uw interesse!


Een bedankje voor onze sponsors


XtraMath stelt de gulle steun van onze donateurs op prijs.

Allovus heeft het visuele en interactie-ontwerp voor onze website verzorgd.

Bedankt, Hari Cavalcante, voor het proeflezen van onze Portugese vertaling voor een aanmerkelijk lagere prijs.

We willen eveneens alle leraren, ouders en leerlingen bedanken die XtraMath hebben gebruikt en die ons waardevolle feedback hebben gegeven. Een bedankje ook voor de hulp en steun van de volgende personen: Amy Barber, Amy Greenbaum, Beatriz Troncoso, Brandon Chandler, Courtney Starr, Ezekiel Smithburg, Haley Nichols, Hugh McMillan, Hui Li, Isabelle Rey, Jen Shetterly, John Woodward, Lee Barrientos, Margaret Jeschke, Mark Conover, Mark Jewell, Mark Morcos, Patricia Rush, Rob Hurvitz, Shawna Swanson, Sung Hee Kim, William Cady.


Sign In

De app van XtraMath

Met de app werkt XtraMath optimaal op uw mobiele apparaat. De app is voor een lage prijs verkrijgbaar in onderstaande winkels. Als je een kind bent, vraag dan eerst aan je ouders of het goed is dat je de app koopt.

XtraMath is een non-profit. We laten geen reclame zien en we brengen geen abonnementsgeld in rekening. Maar het kost veel om ons lesprogramma, dat miljoenen kinderen in de hele wereld gebruiken, gratis aan te bieden. Met de winst van onze app kunnen we de kosten dekken en het programma blijven verbeteren. Dank u wel voor uw steun aan XtraMath!

De app van XtraMath is verkrijgbaar in de volgende appstores:

Sign In

Registreren

Als uw kind een folder van school heeft meegebracht, ga dan naarInschrijven.

Als u zich eerder heeft geregistreerd of ingeschreven en al een account heeft, klik dan op Kind toevoegen om een kind toe te voegen.

Vink één of beide aan:

Als u zich registreert, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Gegevensbewaarbeleid heeft gelezen en ermee akkoord gaat.
Sign In

Welkom terug

Aanmelden bij klas

   Sign In

   Welkom terug

   Aanmelden bij klas

    Sign In

    Klas opzetten

    Meld u aan om toestemming te geven

    Alleen voor leraren

    Hierdoor krijgt het apparaat toestemming om de aanmeldpagina van de klas, met de namen van de leerlingen, te tonen.

    U hoeft dit slechts één keer te doen op elk apparaat in uw klaslokaal. Volgende keer gaat deze app direct naar de aanmeldpagina van uw klas.

    Wachtwoord vergeten?
    Sign In

    Welkom terug

    Selecteer uw naam om te beginnen

     Sign In

     Welkom terug

     Selecteer uw naam om te beginnen

      Sign In

      Welkom terug

      Voer je gegevens in om te beginnen

      Pincode vergeten?
      Sign In

      Welkom terug

      Selecteer uw naam om te beginnen

       Sign In

       Welkom terug

       Voer je gegevens in om te beginnen

       Wachtwoord vergeten?
       Sign In

       Welkom terug

       Selecteer uw naam om te beginnen

        Je bent klaar!

        Vertel maar aan je leraar of je ouders dat je klaar bent met het XtraMath-programma.

        Je bent klaar!

        Goodbye


        SmileyRed-x

        Race tegen de leraar

        Welcome
        Je hebt er zo veel achter elkaar gekregen!

        Race tegen de leraar

        Practice Finished
        SmileyGreen-checkBlue-hourglassRed-x

        EvaluatietoetsVoortgangstoets

        Welcome

        EvaluatietoetsVoortgangstoets

        Welcome

        Welkom bij XtraMath

        Welcome

        Accountgegevens


        Ik wil graag het volgende ontvangen:

        Kind toevoegen


        Vraag de leraar om een ouderfolder met de inschrijfcode van uw kind. Ga naarInschrijven op de XtraMath-homepage om dit kind toe te voegen.        Deelverzoek bevestigen

        Leerlingen toevoegen

        Het is geen probleem als uw leerlingen al accounts hebben. Maak nieuwe accounts en geef folders voor de ouders mee naar huis. Als de ouders de instructies volgen, wordt het bestaand account van hun kind gekoppeld aan uw klas.

        Diploma('s) printen

        Selecteer hieronder de diploma's die u wilt printen en klik daarna op de Printen-knop.
        Er zijn ook blanco diploma's beschikbaar voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
        ?

        Het kind heeft geen oefeningen afgemaakt.
        Deze informatie is opgeslagen in het archief.
        {{activityName}}{{qualityImg}}
        {{time}}
        {{opName}}
        {{numProbs}} SOMMEN
        A3{{good}}%A2{{ok}}%A0{{skip}}%A1{{wrong}}%

        {{col0}}{{col1}}{{col2}}{{col3}}{{col4}}
        {{activityName}}{{qualityImg}}
        {{time}}
        {{opName}}
        {{numProbs}} SOMMEN
        A3{{good}}%A2{{ok}}%A0{{skip}}%A1{{wrong}}%

        {{col0}}{{col1}}{{col2}}{{col3}}{{col4}}{{col5}}{{col6}}{{col7}}{{col8}}{{col9}}
        {{img}}{{fact}}

        Folder(s) printen

        Zomerfolder(s) printen

        Feestdagenfolder(s) printen

        Selecteer hieronder de folders die u wilt printen en klik daarna op de Printen-knop.
        Kijken of er updates zijn...
        Verbinding met server maken...
        Home
        Over ons
        Hulp